Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

 

Gallwch ddod o hyd i docynnau rheilffordd rhad a theithio’n ddiogel yng Nghymru a’r gororau

Gallwch ganfod amseroedd trenau, prynu tocynnau trên rhad a chael gwybodaeth fyw am hynt trenau mewn eiliadau, i gyd wrth glicio botwm

Mae ein hamserlenni trenau a’n system syml ar gyfer archebu tocynnau yn eich galluogi i gynllunio’ch taith yn rhwydd ac yn hyderus.

Mae gennym gynigion a bargeinion niferus, felly bydd modd i chi ddod o hyd i docynnau rhad ar gyfer eich taith bob amser, a gyda’r ap sydd gennym y gellir ei lwytho i lawr am ddim, cewch fynediad ar unwaith at amseroedd trenau, ac mae ar gael ar flaenau’ch bysedd. Mae ein hamrywiaeth eang o opsiynau o ran tocynnau trên wedi’u llunio i wneud eich bywyd yn haws hefyd – tocynnau Advance, tocynnau Unrhyw Bryd a thocynnau Cyfnod Tawelach – dim ond ychydig o’r llu o gynigion sydd gennym i arbed arian.

Bydd adeiladu Metro De Cymru yn gweddnewid teithio yn Ne Cymru a bydd yn golygu amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer swyddi, hamdden, busnes a chyfleoedd eraill, gan weddnewid rhagolygon economaidd Cymru i’r dyfodol.

Cheap train tickets
Cheap train tickets

Find cheap train tickets and travel safely in Wales and the borders

Get train times, buy cheap train tickets, and get live train running information in seconds, all at the click of a button.

Our easily accessible train timetables and simple train ticket booking system allows you to plan your journey with ease and confidence.

We have numerous ongoing offers and deals, so you’ll always be able to find cheap tickets for your journey, and with our free downloadable app, you'll get instant access to train times and is at your fingertips. Our wide range of train ticket options are designed to make your life easier, too - Advance, Anytime and Off-Peak tickets are just some of our many money-saving offers.

The building of the South Wales Metro will transform travel in South Wales and will open up a range of job, leisure, business, and other opportunities, transforming Wales’ future economic prospects.

Coronafeirws
Dysgwch sut mae diogelu eich hun ac eraill
Cyngor gan y GIG ar Hunsanynysu

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Available exclusively on our App
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Reserve a place
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Let's try it