Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

 

Gallwch ddod o hyd i docynnau rheilffordd rhad a theithio’n ddiogel yng Nghymru a’r gororau

Gallwch ganfod amseroedd trenau, prynu tocynnau trên rhad a chael gwybodaeth fyw am hynt trenau mewn eiliadau, i gyd wrth glicio botwm

Mae ein hamserlenni trenau a’n system syml ar gyfer archebu tocynnau yn eich galluogi i gynllunio’ch taith yn rhwydd ac yn hyderus.

Mae gennym gynigion a bargeinion niferus, felly bydd modd i chi ddod o hyd i docynnau rhad ar gyfer eich taith bob amser, a gyda’r ap sydd gennym y gellir ei lwytho i lawr am ddim, cewch fynediad ar unwaith at amseroedd trenau, ac mae ar gael ar flaenau’ch bysedd. Mae ein hamrywiaeth eang o opsiynau o ran tocynnau trên wedi’u llunio i wneud eich bywyd yn haws hefyd – tocynnau Advance, tocynnau Unrhyw Bryd a thocynnau Cyfnod Tawelach – dim ond ychydig o’r llu o gynigion sydd gennym i arbed arian.

Bydd adeiladu Metro De Cymru yn gweddnewid teithio yn Ne Cymru a bydd yn golygu amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer swyddi, hamdden, busnes a chyfleoedd eraill, gan weddnewid rhagolygon economaidd Cymru i’r dyfodol.

Cheap train tickets
Cheap train tickets

Gallwch ddod o hyd i docynnau rheilffordd rhad a theithio’n ddiogel yng Nghymru a’r gororau

Gallwch ganfod amseroedd trenau, prynu tocynnau trên rhad a chael gwybodaeth fyw am hynt trenau mewn eiliadau, i gyd wrth glicio botwm

Mae ein hamserlenni trenau a’n system syml ar gyfer archebu tocynnau yn eich galluogi i gynllunio’ch taith yn rhwydd ac yn hyderus.

Mae gennym gynigion a bargeinion niferus, felly bydd modd i chi ddod o hyd i docynnau rhad ar gyfer eich taith bob amser, a gyda’r ap sydd gennym y gellir ei lwytho i lawr am ddim, cewch fynediad ar unwaith at amseroedd trenau, ac mae ar gael ar flaenau’ch bysedd. Mae ein hamrywiaeth eang o opsiynau o ran tocynnau trên wedi’u llunio i wneud eich bywyd yn haws hefyd – tocynnau Advance, tocynnau Unrhyw Bryd a thocynnau Cyfnod Tawelach – dim ond ychydig o’r llu o gynigion sydd gennym i arbed arian.

Bydd adeiladu Metro De Cymru yn gweddnewid teithio yn Ne Cymru a bydd yn golygu amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer swyddi, hamdden, busnes a chyfleoedd eraill, gan weddnewid rhagolygon economaidd Cymru i’r dyfodol.

Coronafeirws
Dysgwch sut mae diogelu eich hun ac eraill
Cyngor gan y GIG ar Hunsanynysu

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni