Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Yn Trafnidiaeth Cymru, rydym eisiau gwneud trafnidiaeth yng Nghymru yn wirioneddol gynaliadwy ac yn addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Bydd y gwelliannau rydym yn eu gwneud heddiw yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i gyrraedd targedau datgarboneiddio uchelgeisiol Cymru, yn ogystal â gwella iechyd corfforol a meddyliol y bobl sy'n byw yma.

Rydym wedi ymrwymo i hybu gweledigaeth y Llywodraeth ynghylch rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel y gall pobl Cymru ymfalchïo ynddo.

 

Cynllun datalygu Cynaliadwy