Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Rydyn ni wedi gwneud y penderfyniad anodd i roi’r gorau i recriwtio prentisiaid am y tro yn ystod y pandemig COVID-19. Rydyn ni’n dal wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i brentisiaid ledled ein sefydliad ac rydyn ni’n adolygu’r sefyllfa hon yn barhaus wrth iddi ddatblygu.  
 

 

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais ac yn aros i glywed gennym ni, byddwch yn cael hysbysiad gan Gyrfa Cymru yn fuan, a fydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. 
 

Diolch am eich amynedd a’ch dealltwriaeth. 

#byddwchynddiogel #byddwchyngadarnhaol

Bydd yn Brentis 

  • Cei ennill cyflog wrth ddysgu, a datblygu gyrfa mewn maes rwyt ti’n frwd drosto.
  • Bydd yn rhan o’n taith wrth i ni weithio tuag at ddarparu'r rhwydwaith rheilffyrdd mae Cymru’n ei haeddu