Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
2018
Lansiwyd Trafnidiaeth Cymru ar 14 Hydref 2018
event image
Darllen mwy...
Dywedodd Kevin Thomas, Prif Weithredwr Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru:

“Mae ein cwsmeriaid, pobl Cymru a’r ardaloedd ar y ffin yn haeddu gwasanaeth sy’n cyd-fynd â gweledigaeth y Llywodraeth. Rydyn ni’n gwybod bod gan bobl ddisgwyliadau uchel o ran y trawsnewid a fydd yn digwydd yn y blynyddoedd nesaf. Rydyn ni’n benderfynol o ennyn eu ffydd ynom a datblygu gwasanaeth sy’n r

Glanhau Gorsafoedd yn Drwyadl
event image
Darllen mwy...

Mae'r holl fannau cyhoeddus yn cael eu glanhau’n drylwyr, gan gynnwys dodrefn, arwyddion, byrddau gwybodaeth, goleuadau, cysgodfeydd aros, llystyfiant sy’n hongian drosodd, meysydd parcio, pontydd troed, adeiladau gorsafoedd a thynnu graffiti.

Gweld pa orsafoedd sydd wedi cael eu glanhau yn barod >>

2019
Ad-Daliad Am Oedi
event image
Darllen mwy...

Mae cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru nawr yn gallu cael iawndal am achosion o oedi o 15 munud

Gall cwsmeriaid yn awr hawlio 25% o gost pris tocyn sengl am oediadau o rhwng 15 a 29 munud.

Advance 50
event image
Darllen mwy...

Siwrneiau trên dros 50 milltir y rhataf erioed nawr wrth i Trafnidiaeth Cymru (TrC) lansio’i gynllun prisiau cyntaf

Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig i chi yw
Video snapshot
×
Arbedwch 20% Drwy Deithio Yn Ystod Cyfnodau Tawelach
event image

Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw teithiau rhatach i chi.

Rydym wedi cyflwyno cynigion arbennig ar ein tocynnau cyfnodau tawelach am gyfnod cyfyngedig ar gyfer trenau yn Abertawe, Wrecsam a Rhymni a’r cyffiniau

Lansio Gwasanaeth Newydd ar gyfer Lerpwl
event image
Darllen mwy...

Drwy ailagor trac Tro Halton, bydd Trafnidiaeth Cymru yn lansio 215 o wasanaethau newydd bob wythnos a bydd gwell cysylltiad yn hwb economaidd mawr i’r rhanbarth.

Mae’r gwasanaethau ychwanegol hefyd wedi arwain at greu 30 o swyddi newydd ac mae’n cysylltu â Maes Awyr John Lennon.

Ar y ffordd - Mwy o Gapasiti
event image

Mwy o gapasiti  ar gledrau'r Cymoedd drwy gyfywno trenau ychwanegol wedi'u hadnewyddu

2020
Yn cyrraedd yn fuan - Cynlluniau Tocynnau newydd
event image

Cynlluniau tocynnau newydd sy'n cynnig prisiau gwelli i bobl ifranc 6-18 oed

2021
Teithio I Lawr Y Lein - Trenau newydd
event image

Trenau newydd sbon ar reilffyrdd y Cambrian y Gororau a Gogledd Cymru, a choridor Gorllewin Canolbarth Lloegr

Ar y ffordd - Wrecsam i Bidston
event image

Dyblu'r gwasanaeth o Wrecsam i Bidston erbyn 2022

2022
Yn cyrraedd yn fuan - Blaenau'r Cymoedd
event image

4 tren yr awr i Faenau'r Cymoedd a gweliannau ar draws Cymru fel rhan o'r gwaith o drawsnewid ein hamserlen

Teithio I Lawr Y Lein - Awyr Mancenion
event image

Gwasanaethau unlongyrchol newydd rhwng Maes Awyr Mancenion a Bangor erbyn 2023

2023
Ar y ffordd - Trenau newydd Penarth
event image

Trenau newydd rhwng Penarth a Rhymni

2024
Yn cyrraedd yn fuan - Gorsafoedd Newydd
event image

Gorsaf newydd ym Mae Caerdydd a Sgwâr Loudoun

Teithio I Lawr Y Lein - Gwasanaeth Dosbarth Cyntaf Newydd
event image

Cyflwyno gwasanaeth dosbarth cyntaf newydd o Abertawe i Fanceinion o 2024

Mae'r daith yn Parhau...
The journey continues...