Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel
  Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel
  Hoffem eich sicrhau chi mai diogelwch a llesiant ein holl gwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth yn ystod y Coronafeirws (COVID-19). Helpwch ni drwy ddilyn y canllawiau Teithio’n Saffach hyn. Y cyngor diweddaraf ar detihio.
  Rhagor o wybodaeth
 • Security
  We want you to feel safe when travelling with us. Our on-board and station staff are trained to confidently and safely deal with a range of situations and circumstances.  
  Rhagor o wybodaeth
 • Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
  Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
  Os ydych chi’n gweld rhywbeth sy’n edrych yn amheus, siaradwch ag aelod o staff neu tecstiwch yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig ar 61016. Fe wnawn ni ei setlo. Wedi sylwi. Wedi sôn. Wedi setlo.
  Rhagor o wybodaeth
 • Croesfannau rheilffordd
  Croesfannau rheilffordd
  Mae croesfannau rheilffordd ar gael mewn lleoliadau gwahanol ar draws y rheilffordd lle mae angen i ffyrdd a llwybrau troed groesi’r cledrau. Maen nhw’n helpu cerddwyr, traffig ar y ffyrdd ac anifeiliaid i groesi’n ddiogel. Network Rail sy’n gyfrifol am weithredu croesfannau rheilffordd ac mae sawl math gwahanol ohonynt. Er enghraifft, mae croesfannau sy’n defnyddio rhwystrau awtomatig a goleuadau rhybudd ar gyfer priffyrdd prysur a chroesfannau lle mae llwybr troed â giât ar gyfer ardaloedd trefol a gwledig. Mae Network Rail yn asesu pob croesfan yn ofalus ac yn rhoi iddi lefel briodol o ddiogelwch yn unol â’r canllawiau diogelwch a gymeradwywyd gan Arolygiaeth Rheilffyrdd Ei Mawrhydi. Felly mae’r math o groesfan a ddarperir mewn unrhyw leoliad penodol wedi cael ei ystyried yn ofalus ac mae’n dibynnu ar ffactorau fel pa mor gyflym ac aml yw’r trenau a faint o draffig sydd ar y ffyrdd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Is-ddeddfau Rheilffyrdd
  Is-ddeddfau Rheilffyrdd
  Mae’r Is-ddeddfau Rheilffyrdd yn helpu i’ch cadw’n ddiogel ar y rheilffordd. Maent yn ymwneud â threnau, rheilffyrdd a gorsafoedd ledled y wlad. Rhaid i chi gadw at reolau’r Is-ddeddfau wrth ddefnyddio’r rheilffyrdd. Gallwch chi lwytho copi i lawr o wefan yr Adran Drafnidiaeth a chael mwy o wybodaeth yn yr adran Rheilffyrdd ar wefan Cymuned yr Heddlu.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni