Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol
  Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol
  Mae gan Trafnidiaeth Cymru'r pleser o wasanaethu nifer o leoliadau arbennig ar draws Cymru a’r Gororau, gyda’n rhwydwaith yn cysylltu prydferthwch cefn gwlad ac ysblennydd ein traethau gyda phrif ddinasoedd Caerdydd, Abertawe, Birmingham a Manceinion.
  Rhagor o wybodaeth
 • Mabwysiadu Gorsaf
  Mabwysiadu Gorsaf
  Nod ein cynllun 'Mabwysiadu Gorsaf' yw helpu i wella ein cysylltiadau â chymunedau lleol a chwsmeriaid sy'n byw ger gorsafoedd rheilffyrdd sydd heb staff.
  Rhagor o wybodaeth
 • Mae’r Iaith Gymraeg yn Flaenoriaeth
  Mae’r Iaith Gymraeg yn Flaenoriaeth
  Fel prif weithredwr y rheilffyrdd yng Nghymru, mae’r iaith Gymraeg yn bwysig iawn i ni.
  Rhagor o wybodaeth
 • Casgliadau bwced elusennol mewn gorsafoedd
  Casgliadau bwced elusennol mewn gorsafoedd
  Os hoffech drefnu casgliad bwced yn un o’n gorsafoedd sy’n cael eu staffio, gallwch weld pwy sy'n cael casglu, ble a sut yn ein canllaw yma.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni