Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Newid amserlen mis Rhagfyr o ddydd Sul 13 Rhagfyr ymlaen – cofiwch fwrw golwg ar eich taith cyn teithio

Rydyn ni’n cyflwyno amserlenni newydd ar draws ein rhwydwaith o ddydd Sul 13 Rhagfyr 2020 ymlaen.

Oherwydd sefyllfa bresennol y coronafeirws a’r mesurau rydyn ni wedi’u rhoi ar waith er mwyn helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol, rydyn ni’n dal yn rhedeg llai o wasanaethau, a dydy rhai gwasanaethau ddim yn stopio mewn gorsafoedd â phlatfformau byr. Bydd mân newidiadau i amseroedd ac addasiadau yn cael eu gwneud i wasanaethau ar draws y rhwydwaith, gyda newidiadau mwy sylweddol yn cael eu gwneud i’n hamserlen dydd Llun i ddydd Sadwrn ar rwydwaith lleol Caerdydd a'r Cymoedd a llinell Calon Cymru, lle rydyn ni wedi cyflwyno gwasanaethau ychwanegol.

Cofiwch fwrw golwg ar eich taith cyn teithio yma.

Cynllunydd teithiau TrC

Ap TfW Rail

 

I gael yr amserlenni mewn fformatau eraill fel print bras neu braille, cysylltwch â gwasanaethau cwsmeriaid Ffôn: 0333 3211 202 customer.relations@tfwrail.wales

 • Trosolwg o’n hamserlen ar gyfer Rhagfyr 2020 o 13 Rhagfyr ymlaen

  • Crynodeb o wasanaethau lleol Caerdydd a’r Cymoedd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, o 13 Rhagfyr ymlaen

   Aberdâr, Merthyr, Treherbert – Caerdydd 1 gwasanaeth yr awr ar bob llinell
   Pontypridd – Caerdydd 2 wasanaeth gwennol yr awr
   Rhymni – Caerdydd 1 gwasanaeth yr awr
   Bargoed – Caerdydd 2 wasanaeth yr awr, 1 o’r rheini o/i Rymni
   Caerffili – Caerdydd 1 gwasanaeth gwennol yr awr
   Lein y Ddinas – Coryton 1 gwasanaeth yr awr
   Gwennol Bae Caerdydd 2 wasanaeth yr awr

   Caerdydd – Pen-y-bont ar Ogwr, drwy reilffordd Bro Morgannwg

   1 gwasanaeth yr awr
   Caerdydd – Ynys y Barri 2 wasanaeth yr awr; cyfanswm o 3 trên yr awr o dref y Barri, gan gynnwys Bro Morgannwg
   Caerdydd – Penarth 2 wasanaeth yr awr
  •  
  • Crynodeb o brif wasanaethau Cymru a’r Gororau o ddydd Llun i ddydd Gwener
   Caer – Lerpwl Lime Street* Un gwasanaeth bob 2 awr
   Rheilffordd y Cambrian Un gwasanaeth bob 2 awr ar brif reilffordd Cambrian a rheilffordd Arfordir y Cambrian
   Dyffryn Conwy 4 taith ddwyffordd y diwrnod
   Amwythig – Birmingham * Bob awr tan 22.00

   Llanelli i Amwythig ar reilffordd Calon Cymru

   Wedi cynyddu i lefel gwasanaeth dydd Sadwrn (4 taith ddwyffordd y diwrnod)

   Gorllewin Cymru
   Caerfyrddin Abergwaun/Aberdaugleddau/Doc Penfro

   Abertawe – Penfro gwasanaethau i orffen/cychwyn yng Nghaerfyrddin yn hytrach nag Abertawe. Porthladd Abergwaun – dwy daith ddwyffordd y diwrnod, cysylltu drwy deithio ar Fferi yn unig.
   Manceinion – Caerdydd Gwasanaeth bob awr
   Arfordir Gogledd Cymru * Gwasanaeth bob awr yn ystod cyfnodau prysur, llai yn ystod cyfnodau tawelach (un gwasanaeth bob dwy awr).
   Caer – Maes Awyr Manceinion Gwasanaeth bob awr tan 21.30
   Wrecsam Cyffredinol – Bidston Gwasanaeth bob awr, ond ni fydd trenau yn galw yn Wrecsam Canolog
   Crewe – Caer* Gwasanaeth bob hanner awr yn ystod cyfnodau prysur a bob awr yn ystod cyfnodau tawelach
   Glynebwy – Caerdydd Bob awr tan 22.00
   Maesteg - Cardiff Maesteg – Caerdydd
   Cheltenham – Caerdydd* Bob awr tan 22.00, gyda gwasanaethau’n gorffen/cychwyn yng Nghaerloyw yn hytrach na Cheltenham Spa.
  •  

  • *Gwasanaethau gweithredwyr eraill ar gael

 • Cau gorsafoedd – er mwyn helpu i gadw pellter cymdeithasol nes y cyhoeddir yn wahanol.

  • Er mwyn cadw pellter diogel rhwng y goruchwyliwr a’r cwsmeriaid, mae angen i ni allu defnyddio dau ddrws trenau. Yn anffodus, oherwydd hyd byr y platfform yn y gorsafoedd hyn, nid yw hyn yn bosibl.
  •  
  • Gorsaf wedi cau Gorsaf agosaf Pellter i’r dewis arall agosaf
   Llanaber* Y Bermo 2 ½ milltir
   Llanbedr* Pensarn 1 filltir
   Llandanwg* Pensarn 1 filltir
   Tŷ Gwyn* Talsarnau 1 ½ milltir
   Abererch* Penychain 2 ½ milltir
   Conwy* ** Cyffordd Llandudno 1 filltir
   Y Fali*    Caergybi 3 ½ milltir
   Llanfairpwll* Bangor 4 ½ milltir
   Gilfach Fargoed Bargoed 1 filltir
   Wrexham Central** Wrexham General ½ milltir
   Hopton Heath Bucknell 3 milltir
  •  
  • *I drefnu ffordd arall o deithio rhwng y gorsafoedd hyn, ffoniwch 0333 3211 202
  •  
  • ** Mae llai o wasanaethau’n stopio yn yr orsaf hon
  •  
  • Bydd gwasanaeth cyfyngedig ar waith hefyd yng ngorsafoedd Yorton a Prees gan na fydd gwasanaethau Manceinion/Caerdydd yn stopio yn y gorsafoedd hyn oherwydd hyd byr y platfform. Bydd y gorsafoedd hyn yn cael gwasanaeth gwennol lleol rhwng Amwythig a Crewe yn unig.