Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

O gestyll hanesyddol a mynyddoedd dramatig i draethau godidog a theithiau cerdded gwych, mae modd darganfod mwy o Gymru am lai gan ddefnyddio Pas Archwilio Cymru.  Mae'n ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru.

Mae ein Tocyn Crwydro Cymru yn ddilys ar gyfer teithio am bedwar diwrnod o fewn cyfnod o 8 diwrnod i unrhyw le yng Nghymru ar y trên ac ar fysiau rhai cwmnïau.

Mae'r prisiau'n cychwyn am gyn lleied â £69, ac mae tri math o bas i ddewis ohonyn nhw.  Cewch wneud nifer diderfyn o deithiau ar holl wasanaethau'r prif reilffyrdd yng Nghymru.  Mae hyn yn cynnwys trenau rhwng Casnewydd, Amwythig a Crewe a threnau o Crewe i Gaer a Chasnewydd i Gaerloyw. 

Ydych chi'n cynllunio taith fyrrach?  Cewch wneud nifer diderfyn o deithiau am y diwrnod cyfan gydag un o'n tocynnau Rovers neu Rangers.

Prisiau

  Oedolyn Plentyn Cerdyn Rheilffordd*

Pas Archwilio Cymru

£99.00

£49.50

£65.35

Pas Gogledd a Chanolbarth Cymru

£69.00

£34.50

£45.55

Pas De Cymru

£69.00

£34.50

£45.55

*Arbedwch ragor gyda'r cardiau rheilffordd canlynol: 16-25, Two Together, Disabled Persons neu'r Senior Railcard.

Ein Partneriaid

Bysiau Dyma restr o'r cwmnïau bysiau yng Nghymru a fydd yn derbyn ‘Tocyn Crwydro Cymru’.

  • First Group
  • Cardiff Bus
  • Arriva Bus Wales
  • Stagecoach Bus

Ble mae prynu Pas Archwilio Cymru

Gallwch brynu Pas Archwilio Cymru mewn unrhyw un o'n swyddfeydd tocynnau .  Gallwch hefyd eu prynu mewn gorsafoedd trenau mwy yn y DU a gan Asiantau Teithio wedi'u penodi gan National Rail.  Does dim modd eu prynu ar-lein na thros y ffôn.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}