Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
 • Rygbi Cymru Gorffennaf 21
  Rygbi Cymru Gorffennaf 21
  Services into Cardiff will be busy especially mid-morning and early afternoon. Keep your distance where possible and wear a face covering (unless exempt).
  Rhagor o wybodaeth
 • Ffwrnais Dyfi (Cadw)
  Ffwrnais Dyfi (Cadw)
  Esiampl wych o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru mewn llecyn gwledig aruchel
  Ffwrnais Dyfi (Cadw) Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Taith Pererin Gogledd Cymru
  Taith Pererin Gogledd Cymru
  ...
  Taith Pererin Gogledd Cymru Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Oriel Ty Meirion
  Oriel Ty Meirion
  Agorodd Tŷ Meirion yn 2018. Mae'n cynnal arddangosfeydd ar hyd y flwyddyn, gan ddathlu artistiaid lleol ac eraill sy'n ymweld â'r ardal. Rydym yn Nyffryn Ardudwy, rhwng Harlech ac Abermaw ar brif ffordd yr arfordir.
  Oriel Ty Meirion Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Castell Llanhuadain (Cadw)
  Castell Llanhuadain (Cadw)
  Mae’n werth gyrru ychydig bach oddi ar yr A40 prysur ar eich ffordd drwy Sir Benfro i ymweld â’r castell hwn nad oes neb llawer yn gwybod amdano.
  Castell Llanhuadain (Cadw) Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Canolfan Dechnoleg Amgen
  Canolfan Dechnoleg Amgen
  Mae'r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn ganolfan eco fyd-enwog gyda saith erw o arddangosfeydd ymarferol, enghreifftiau o adeilad sy'n gyfrifol yn amgylcheddol, ynni adnewyddadwy, gerddi organig a gweithgareddau gwyliau plant
  Canolfan Dechnoleg Amgen Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Castell Llansteffan (Cadw)
  Castell Llansteffan (Cadw)
  Eiddo tiriog o’r radd flaenaf Golygfeydd i’ch llorio yw rhan o apêl Llansteffan.
  Castell Llansteffan (Cadw) Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Focus Cymru 2020
  Focus Cymru 2020
  Mae FOCUS Cymru nôl ac yn digwydd dros 7 -9 o Fai 2020!
  Focus Cymru 2020 Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Castell Cydweli (Cadw)
  Castell Cydweli (Cadw)
  Os gwelwch Gastell Cydweli yn codi uwchlaw afon Gwendraeth yn niwl y bore, byddwch yn barod i gael eich rhyfeddu. Hwn yw caer ganoloesol breuddwydion pawb.
  Castell Cydweli (Cadw) Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Siambr Gladdu Bryn Celli Ddu
  Siambr Gladdu Bryn Celli Ddu
  Beddrod Neolithig eiconig sydd â chyfrinach nefolaidd
  Siambr Gladdu Bryn Celli Ddu Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Cynllunio Ymlaen Llaw, Cadw Lle
  Rydyn ni’n gwneud popeth gallwn ni i helpu pawb i deithio’n saffach ar hyn o bryd.
  Cadw seddi
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Teithiwch yn Saffach
  Gallwch gynllunio ymlaen llaw a phenderfynu pryd i deithio gan ddefnyddio ein Gwiriwr Capasiti.
  Rhowch gynnig arni