Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo
Event Information
Lleoliad Wrecsam LL11 1AY
Ffôn 01978 345230
E-bost info@focuswales.com
Gwefan http://www.focuswales.com/
About Focus Cymru 2020

Mae FOCUS Cymru yn wyl rhyngwladol aml lleoliad a gynhelir yn Wrecsam pob mis Mai, sy'n anelu goleuni'r diwydiant cerddoriaeth heb os ar y doniau newydd sy gan Gymru'n dod i'r amlwg i gynnig i'r byd.

Mae FOCUS Cymru 2020 yn nodi 10fed blwyddyn yr wyl – a bydd y 10fed tro yn croesawu dros 15,000 o bobl i'r dref, gan adeiladu ar record y nifer o fynychwyr yn 2019 ar draws llond penwythnos o ddigwyddiadau. Does unlle'n debyg i Wrecsam yn ystod FOCUS Cymru, wrth inni arddangos 250 a mwy o fandiau, llenwi amrywiaeth o lefydd a lleoliadau i gerddoriaeth, gan wneud defnydd o 20 llwyfan, yn ogystal a chynnig sesiynau rhyngweithiol diwydiant cerddoriaeth, ffilm a ddigwyddiadau celfyddydol trwy gydol yr wyl.

CERDDORIAETH: Gyda 300+ o berfformiadau byw, mae'r wyl yn arddangos y dalent newydd orau un sy'n dod i'r amlwg o'r genedl ochr yn ochr ag enwau sefydledig a detholiad o actau rhyngwladol cyffrous.

CELFYDDYDAU: Bydd FOCUS Cymru 2020 yn dathlu celfyddydau'r rhanbarth a thu hwnt, trwy gyflwyno casgliad o weithiau, perfformiadau ac agweddau rhyngweithiol newydd.

CYNHADLEDD: Mae ein rhaglen Ryngweithiol yn cyflwyno paneli a thrafodaethau diwydiant, sy'n cynnwys arbenigwyr o bob sector o'r diwydiant. Gyda phaneli diwydiant cerddoriaeth yn ymdrin ag ystod o bynciau dros ddydd Iau 7fed, dydd Gwener 8fed Mai a dydd Sadwrn 9 Mai, 2020.

FFILM: Bydd Gwyl Ffilm FOCUS Cymru yn cynnig amrywiaeth o ddangosiadau ffilm a digwyddiadau ochr yn ochr â'n rhaglen arddangos cerddoriaeth a chynhadledd.
 

Station Icon


Yr orsaf agosaf:
Wrecsam Cyffredinol
Wrecsam Canolog

Focus Cymru 2020
This article was provided by Visit Wales. Find out more by visiting: www.visitwales.com