Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Transport for Wales logo

Whether it's a helping hand, good customer service or a member of our staff going the extra mile we'd love to hear about the times our staff have impressed you

Os ydych chi wedi cael help llaw, gwasanaeth da neu os yw aelod o staff wedi mynd yr ail filltir, byddem wrth ein bodd yn clywed am yr adegau y mae ein staff wedi creu argraff arnoch chi

Defnyddiwch un o’r ffurflenni hyn os hoffech wneud un o’r canlynol

Hoffwn i ganmol
Staff yn

Eich Manylion

Sut hoffech chi gael ymateb i’r adborth hwn?
Address