Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Croeso i dudalennau'r Rheolwr Seilwaith ar gyfer Amey Keolis Infrastructure / Seilwaith Amey Keolis Limited (AKIL). Mae'r wefan hon yn cynnwys dogfennaeth reoleiddiol allweddol a gwybodaeth arall mewn cysylltiad â'r rôl y bydd AKIL yn ei chyflawni fel rheolwr seilwaith ar gyfer y rhwydwaith rheilffyrdd sy'n rhedeg o Gaerdydd i Dreherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Coryton a Rhymni (a elwir yn Prif Linellau'r Cymoedd), yn ogystal â chynnwys ymgynghoriadau a gynhelir gan AKIL.

Network Rail sy'n berchen ar rwydwaith Prif Linellau'r Cymoedd ar hyn o bryd a bydd yn cael ei drosglwyddo o Network Rail i Drafnidiaeth Cymru. Yna bydd Trafnidiaeth Cymru yn prydlesu asedau i AKIL a fydd yn dod yn rheolwr seilwaith ar gyfer rhwydwaith Prif Linellau'r Cymoedd. Mae’r trosglwyddiad yn amodol ar gymeradwyaeth Gweinidogion Cymru a bod amodau penodol yn cael eu diwallu yn y trefniadau trosglwyddo rhwng Network Rail a Thrafnidiaeth Cymru. Gall y trosglwyddiad ddigwydd mor gynnar â 31 Ionawr 2020.

I gael gwybodaeth am ymgynghoriadau cyfredol sy'n cael eu rhedeg gan AKIL ewch i'n Canolfan Ymgynghori.

Mae'r dogfennau a gyhoeddir ar y wefan hon yn amodol ar i'r trosglwyddiad ddod i rym.

Dogfennaeth y Rheolwr Seilwaith