Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Trafnidiaeth Cymru
  Croeso i Trafnidiaeth Cymru, eich cwmni trenau newydd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Hysbysebu gyda Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
  Rydyn ni’n cynnig ystod eang o gyfleoedd hysbysebu ar draws ein rhwydwaith.
  Rhagor o wybodaeth
 • Prentisiaethau
  Rydyn ni wedi gwneud y penderfyniad anodd i roi’r gorau i recriwtio prentisiaid am y tro yn ystod y pandemig COVID-19. Rydyn ni’n dal wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i brentisiaid ledled ein sefydliad ac rydyn ni’n adolygu’r sefyllfa hon yn barhaus wrth iddi ddatblygu.    
  Rhagor o wybodaeth
 • Y Gymuned
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithio I Lawr Y Lein
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithiwch yn Ddiogel
  Mae eich diogelwch yn hollbwysig i ni. Felly rydyn ni wedi llunio'r canllaw defnyddiol hwn ar fod yn ddiogel o gwmpas rheilffyrdd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cynllun Datblygu Cynaliadwy
  Yn Trafnidiaeth Cymru, rydym eisiau gwneud trafnidiaeth yng Nghymru yn wirioneddol gynaliadwy ac yn addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Polisïau ac Adroddiadau
  ...
  Rhagor o wybodaeth