Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Trafnidiaeth Cymru
  Croeso i Trafnidiaeth Cymru, eich cwmni trenau newydd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Metro
  Bydd y Metro yn ei gwneud hi'n haws i deithio, boed ar y trên, y bws, y beic neu ar droed.  Bydd yn ei gwneud hi'n haws i fynd i’r gwaith neu’r ysgol, i gyrraedd apwyntiad yn yr ysbyty neu i grwydro gyda’r nos a thros y penwythnos gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
  Rhagor o wybodaeth
 • Hysbysebu gyda Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
  Rydyn ni’n cynnig ystod eang o gyfleoedd hysbysebu ar draws ein rhwydwaith.
  Rhagor o wybodaeth
 • Prentisiaethau
  Bydd yn Brentis 
  Rhagor o wybodaeth
 • Y Gymuned
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Canolfan Ymgynghorol
  Croeso i ganolfan ymgynghorol Seilwaith Amey Keolis (AKIL). 
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithio I Lawr Y Lein
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithiwch yn Ddiogel
  Mae eich diogelwch yn hollbwysig i ni. Felly rydyn ni wedi llunio'r canllaw defnyddiol hwn ar fod yn ddiogel o gwmpas rheilffyrdd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Rheolwr Seilwaith Prif Linellau'r Cymoedd
  Croeso i dudalennau'r Rheolwr Seilwaith ar gyfer Amey Keolis Infrastructure / Seilwaith Amey Keolis Limited (AKIL). Mae'r wefan hon yn cynnwys dogfennaeth reoleiddiol allweddol a gwybodaeth arall mewn cysylltiad â'r rôl y bydd AKIL yn ei chyflawni fel rheolwr seilwaith ar gyfer y rhwydwaith rheilffyrdd sy'n rhedeg o Gaerdydd i Dreherbert, Aberdâr, Merthyr Tudful, Coryton a Rhymni (a elwir yn Prif Linellau'r Cymoedd), yn ogystal â chynnwys ymgynghoriadau a gynhelir gan AKIL.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cynllun Datblygu Cynaliadwy
  Yn Trafnidiaeth Cymru, rydym eisiau gwneud trafnidiaeth yng Nghymru yn wirioneddol gynaliadwy ac yn addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Mae gan Gymru lawer i’w gynnig
  Darganfod hyd a lled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Archwiliwch ein Rhwydwaith
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards