Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Trafnidiaeth Cymru
  Croeso i Trafnidiaeth Cymru, eich cwmni trenau newydd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Hysbysebu gyda Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru
  Rydyn ni’n cynnig ystod eang o gyfleoedd hysbysebu ar draws ein rhwydwaith.
  Rhagor o wybodaeth
 • Prentisiaethau
  Rydyn ni wedi gwneud y penderfyniad anodd i roi’r gorau i recriwtio prentisiaid am y tro yn ystod y pandemig COVID-19. Rydyn ni’n dal wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i brentisiaid ledled ein sefydliad ac rydyn ni’n adolygu’r sefyllfa hon yn barhaus wrth iddi ddatblygu.    
  Rhagor o wybodaeth
 • Y Gymuned
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithio I Lawr Y Lein
  ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithiwch yn Ddiogel
  Mae eich diogelwch yn hollbwysig i ni. Felly rydyn ni wedi llunio'r canllaw defnyddiol hwn ar fod yn ddiogel o gwmpas rheilffyrdd.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cynllun datblygu cynaliadwy
  Yn Trafnidiaeth Cymru, rydym eisiau gwneud trafnidiaeth yng Nghymru yn wirioneddol gynaliadwy ac yn addas ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Bydd y gwelliannau rydym yn eu gwneud heddiw yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i gyrraedd targedau datgarboneiddio uchelgeisiol Cymru, yn ogystal â gwella iechyd corfforol a meddyliol y bobl sy'n byw yma. Rydym wedi ymrwymo i hybu gweledigaeth y Llywodraeth ynghylch rhwydwaith trafnidiaeth diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch o ansawdd uchel y gall pobl Cymru ymfalchïo ynddo.
  Rhagor o wybodaeth
 • Polisïau ac Adroddiadau
  ...
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Gallwch weld pa mor brysur mae eich trên yn debygol o fod.
  Er mwyn i chi allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eich taith cyn i chi archebu.
  Rhowch gynnig arni