Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Partneriaethau Rheilffyrdd Cymunedol
  Mae gan Trafnidiaeth Cymru'r pleser o wasanaethu nifer o leoliadau arbennig ar draws Cymru a’r Gororau, gyda’n rhwydwaith yn cysylltu prydferthwch cefn gwlad ac ysblennydd ein traethau gyda phrif ddinasoedd Caerdydd, Abertawe, Birmingham a Manceinion.
  Rhagor o wybodaeth
 • Mabwysiadu Gorsaf
  Nod ein cynllun 'Mabwysiadu Gorsaf' yw helpu i wella ein cysylltiadau â chymunedau lleol a chwsmeriaid sy'n byw ger gorsafoedd rheilffyrdd sydd heb staff.
  Rhagor o wybodaeth
 • Casgliadau bwced elusennol mewn gorsafoedd
  If you would like to arrange a bucket collection at one of our staffed stations, please find our guide for who can collect, where and how to apply here.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Gallwch weld pa mor brysur mae eich trên yn debygol o fod.
  Er mwyn i chi allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eich taith cyn i chi archebu.
  Rhowch gynnig arni