Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Oes angen help arnoch i fynd ar y trên ac oddi arno? Ydych chi am drefnu bod ramp ar gael ar gyfer cadair olwyn neu fygi? Gall ein tîm Cymorth wrth Deithio eich helpu.

I gael y gwasanaeth mwyaf effeithiol, rydyn ni’n argymell archebu cymorth o leiaf 24 awr cyn i chi deithio (gallwch archebu’n gynharach eto os yw’n well gennych chi).

  • Ar-lein pan fyddwch chi’n archebu eich tocynnau: dewiswch yr help sydd ei angen arnoch o’r opsiynau gwahanol
  • Ar-lein ar wefan Passenger Assist
  • Dros y ffôn: ffoniwch ein tîm Passenger Assist ar 03330 050 501 (0800-2000 ar wahân i ddydd Nadolig)
  • Ffôn testun: 08457 585 469 (ar gyfer pobl sy’n drwm eu clyw)

Gallwch hefyd brynu tocynnau, cadw seddi a llefydd ar gyfer cadeiriau olwyn a chael gwybodaeth am drenau gan ein tîm Cymorth wrth Deithio. 

 

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}