Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Bob cyfnod, byddwn yn cynnal arolygon boddhad cwsmeriaid i gael adborth gan ein cwsmeriaid am bopeth, o’r profiad o brynu tocynnau, i’r orsaf a’r daith ei hun.

Mae’r arolygon hyn yn cael eu cynnal gan gwmni allanol ar ffurf cyfweliadau yn y gorsafoedd ac ar y trenau, a bob mis rydym yn cynnal mwy na 500 o’r arolygon hyn i gael gwell dealltwriaeth o sut a lle gallwn wella. Rydym ni’n cyhoeddi’r canlyniadau yma bob cyfnod.

Arolwg Boddhad Cwsmeriaid Cyfnod 7:  15 Medi - 12 Hydref 2019

 

Uchafbwyntiau:

  • Ein Sgôr hyrwyddwr Net ar gyfer Cyfnod 7 oedd 10 gyda 28% o’n cwsmeriaid yn barod i’n hargymell i’w teulu a ffrindiau.

  • 61% o gwsmeriaid yn fodlon â’r amgylchedd ar y trenau yn gyffredinol.

  • 92% o gwsmeriaid yn fodlon â’r daith yn gyffredinol

  • 70% o gwsmeriaid yn fodlon â’r amgylchedd yn y gorsafoedd yn gyffredinol.

  • 97% o gwsmeriaid a oedd wedi prynu tocynnau ymlaen llaw yn fodlon â’r broses prynu tocynnau yn gyffredinol

  • 70% o gwsmeriaid yn fodlon â’r ffordd yr ymdriniwyd â’r oedi a ddigwyddodd.

Tebygolrwydd o Argymell

 

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}