Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Cynnig mynediad 2 am bris 1 i Henebion Hanesyddol
  Drwy weithio mewn partneriaeth â Cadw, rydym yn cynnig mynediad 2 am bris 1 i bob un o'r o safleoedd treftadaeth hyn.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ffwrnais Dyfi (Cadw)
  Esiampl wych o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru mewn llecyn gwledig aruchel
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Gwyl Fwyd y Fenni
  Unwaith eto, bydd y Fenni yn dod yn ganolfan ar gyfer dathlu coginio ym mis Medi. Gwyl Fwyd y Fenni 2019 yw ei 21ain flwyddyn yn olynol ac mae'n cyrraedd 35,000 o bobl ar benwythnos gwyl 2 ddiwrnod.
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Taith Pererin Gogledd Cymru
  ...
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Abaty Cymer (Cadw)
  Esiampl o ddylanwad Sistersaidd ar Gymru ganoloesol.
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Oriel Ty Meirion
  Agorodd Tŷ Meirion yn 2018. Mae'n cynnal arddangosfeydd ar hyd y flwyddyn, gan ddathlu artistiaid lleol ac eraill sy'n ymweld â'r ardal. Rydym yn Nyffryn Ardudwy, rhwng Harlech ac Abermaw ar brif ffordd yr arfordir.
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Castell Llanhuadain (Cadw)
  Mae’n werth gyrru ychydig bach oddi ar yr A40 prysur ar eich ffordd drwy Sir Benfro i ymweld â’r castell hwn nad oes neb llawer yn gwybod amdano.
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Gwobr Iris
  Iris yw Cartref Gwneud Ffilmiau LGBT+
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Canolfan Dechnoleg Amgen
  Mae'r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn ganolfan eco fyd-enwog gyda saith erw o arddangosfeydd ymarferol, enghreifftiau o adeilad sy'n gyfrifol yn amgylcheddol, ynni adnewyddadwy, gerddi organig a gweithgareddau gwyliau plant
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Castell Llansteffan (Cadw)
  Eiddo tiriog o’r radd flaenaf Golygfeydd i’ch llorio yw rhan o apêl Llansteffan.
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth