Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Ffwrnais Dyfi (Cadw)
  Esiampl wych o dreftadaeth ddiwylliannol Cymru mewn llecyn gwledig aruchel
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Taith Pererin Gogledd Cymru
  ...
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Oriel Ty Meirion
  Agorodd Tŷ Meirion yn 2018. Mae'n cynnal arddangosfeydd ar hyd y flwyddyn, gan ddathlu artistiaid lleol ac eraill sy'n ymweld â'r ardal. Rydym yn Nyffryn Ardudwy, rhwng Harlech ac Abermaw ar brif ffordd yr arfordir.
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Castell Llanhuadain (Cadw)
  Mae’n werth gyrru ychydig bach oddi ar yr A40 prysur ar eich ffordd drwy Sir Benfro i ymweld â’r castell hwn nad oes neb llawer yn gwybod amdano.
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Gwobr Iris
  Iris yw Cartref Gwneud Ffilmiau LGBT+
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Canolfan Dechnoleg Amgen
  Mae'r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn ganolfan eco fyd-enwog gyda saith erw o arddangosfeydd ymarferol, enghreifftiau o adeilad sy'n gyfrifol yn amgylcheddol, ynni adnewyddadwy, gerddi organig a gweithgareddau gwyliau plant
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Castell Llansteffan (Cadw)
  Eiddo tiriog o’r radd flaenaf Golygfeydd i’ch llorio yw rhan o apêl Llansteffan.
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Focus Cymru 2020
  Mae FOCUS Cymru nôl ac yn digwydd dros 7 -9 o Fai 2020!
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Castell Cydweli (Cadw)
  Os gwelwch Gastell Cydweli yn codi uwchlaw afon Gwendraeth yn niwl y bore, byddwch yn barod i gael eich rhyfeddu. Hwn yw caer ganoloesol breuddwydion pawb.
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth
 • Siambr Gladdu Bryn Celli Ddu
  Beddrod Neolithig eiconig sydd â chyfrinach nefolaidd
  Content by Visit Wales
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  You can check how busy your train is likely to be?
  So you can decide the best time for your journey before you book.
  Let's try it