Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Attraction Information
Lleoliad Fferm Vaynor Llanelltyd Dolgellau Gwynedd LL40 2HE
Ffôn 0300 025 6000
E-bost cadw@gov.wales
Gwefan https://cadw.gov.wales/visit/places-to-visit/cymer-abbey
Attraction Cyfleusterau
  • Croeso i Blant
  • Croeso i Anifeiliaid Anwes
About Abaty Cymer (Cadw) Esiampl o ddylanwad Sistersaidd ar Gymru ganoloesol.

Roedd mynachod Sistersaidd yn fwy na dynion crefyddol. Roedd y Sistersiaid doeth yn ffermwyr defaid arloesol, ymysg yr entrepreneuriaid gwledig cyntaf. Roedd eu rhwydwaith o abatai’n cynnwys Cymer, sy’n eistedd yn hardd yng ngheg aber Mawddach.
Cafodd ei sefydlu yn 1198, ac roedd yn un o’u haneddiadau lleiaf, wnaeth ddioddef yn fawr yn ystod y gwrthdaro rhwng Cymru a Lloegr yn y 13eg ganrif. Serch hynny, mae llawer o adfeilion wedi goroesi o’r eglwys abaty syml hon.

Roedd mynachod Sistersaidd yn fwy na dynion crefyddol. Roedd y Sistersiaid doeth yn ffermwyr defaid arloesol, ymysg yr entrepreneuriaid gwledig cyntaf. Roedd eu rhwydwaith o abatai’n cynnwys Cymer, sy’n eistedd yn hardd yng ngheg aber Mawddach.

Cafodd ei sefydlu yn 1198, ac roedd yn un o’u haneddiadau lleiaf, wnaeth ddioddef yn fawr yn ystod y gwrthdaro rhwng Cymru a Lloegr yn y 13eg ganrif. Serch hynny, mae llawer o adfeilion wedi goroesi o’r eglwys abaty syml hon.
This article was provided by Visit Wales. Find out more by visiting: www.visitwales.com