Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Attraction Information
Lleoliad Arberth Sir Benfro SA67 8HL
Ffôn 0300 025 6000
E-bost cadw@gov.wales
Gwefan https://cadw.gov.wales/visit/places-to-visit/llawhaden-castle
Attraction Cyfleusterau
  • Croeso i Blant
  • Croeso i Anifeiliaid Anwes
About Castell Llanhuadain (Cadw) Ar safle aruchel ymhlith coedwig deg a thir ffermio tonnog, mae cymysgedd anghonfensiynol Llanhuadain o nodweddion milwrol ac addurnol yn datgelu ei brif ddiben mewn bywyd: sef plas ag amddiffynfeydd yn fwy na chastell go iawn, wedi’i ddylunio’n breswylfa i esgobion cefnog Tyddewi a oedd yn hoff o’u cysuron cartref.

Bu’n safle cryn wasanaeth gweithgar cyn cael ei ailadeiladu ar hyd ei linellau presennol yn y 14eg ganrif gan yr Esgob David Martin. Roedd rhandai preifat, cwrt, llety i westeion ac anheddau i arsiwn parhaol. Y peth mwyaf trawiadol un yw talcen y porthdy, a ychwanegwyd tua diwedd y 14eg ganrif, ac sy’n dal i sefyll i’w lawn uchder.
This article was provided by Visit Wales. Find out more by visiting: www.visitwales.com