Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Attraction Information
Lleoliad Llansteffan Sir Gaerfyrddin SA33 5LW
Ffôn 0300 025 6000
E-bost cadw@gov.wales
Gwefan https://cadw.gov.wales/visit/places-to-visit/llansteffan-castle
Attraction Cyfleusterau
  • Croeso i Blant
  • Croeso i Anifeiliaid Anwes
About Castell Llansteffan (Cadw) Y castell pentir hwn, uwchben tir ffermio glas, môr chwyrlïog a thywod disglair Moryd Tywi a Bae Caerfyrddin, sy’n hawlio un o’r lleoliadau mwyaf ysblennydd yng Nghymru. Nid yw hynny’n golygu bod diffyg diddordeb yn perthyn i’r cadarnle ei hun. Mae Llansteffan, a arferai reoli man croesi afon pwysig, yn meddu ar safle a amddiffynnwyd ers yr adegau cynhanes.

Mae ei waliau carreg garw, yn dyddio o ddiwedd y 12fed ganrif, yn amgáu caer bentir o’r Oes Haearn a feddiannwyd yn 600 CC. Er ei fod bellach yn adfail, nid yw’r castell wedi colli ei bŵer i frawychu - yn enwedig wrth ichi ddynesu at ei borthdy enfawr â dau dŵr, wedi’i adeiladu tua 1280 ac yn enbyd o fawr o hyd.
This article was provided by Visit Wales. Find out more by visiting: www.visitwales.com