Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
Attraction Information
Lleoliad St Florence Dinbych-y-pysgod SA70 8NE
Ffôn 0300 025 6000
E-bost cadw@gov.wales
Gwefan https://cadw.gov.wales/visit/places-to-visit/carswell-medieval-house
About Hen Dŷ Carswell Hawdd yw adnabod Tŷ Canoloesol Carswell oherwydd ei simnai allanol dal, a hwn yw un o’r unig adeiladau o’u math sy’n dal i sefyll yn y rhan hon o Gymru. Yn ôl pob tebyg, fe’i hadeiladwyd yn y 15fed ganrif, a’r tŷ’n rhan o’r ystâd a oedd yn perthyn i Iarll Penfro. Byddai’n gartref i denantiaid o ffermwyr a enillai fywoliaeth fechan o’r tir. Tŷ syml a diaddurn ydyw, sy’n rhoi cipolwg inni ar fywyd canoloesol pob dydd, i ffwrdd o’r cestyll crand a gysylltir yn aml â’r cyfnod.

This article was provided by Visit Wales. Find out more by visiting: www.visitwales.com

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}