Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Stadiwm Dinas Caerdydd
  Mae cartref Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd tua 10 munud ar droed o orsafoedd Grangetown a Pharc Ninian.
  Rhagor o wybodaeth
 • Stadiwm Principality
  Stadiwm cenedlaethol Cymru.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Mae gan Gymru lawer i’w gynnig
  Darganfod hyd a lled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Archwiliwch ein Rhwydwaith
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards