Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Dewch i ymweld â Chymru yn ystod blwyddyn y môr.

Yn 2018 rydyn ni’n dathlu arfordir anhygoel Cymru, ac yn eich gwahodd i gael antur arwrol o amgylch ein glannau mewn digwyddiadau arbennig, atyniadau a phrofiadau drwy'r flwyddyn.

Dyma ydy Blwyddyn y Môr. Mae Llwybr Arfordir Cymru, sy’n 870 milltir o hyd, yn rhedeg ar hyd ein harfordir cyfan gan basio morluniau syfrdanol o amrywiol, o ffeniau i glogwyni goruchel. Mae iddo gannoedd o borthladdoedd, cildraethau ac ynysoedd, a 230 o draethau. Mae gan bob cildraeth a chlogwyn ei hanesion o fôr-ladron a smyglwyr, llongddrylliadau a seintiau. Ceir trefi porthladd clasurol, marinas modern, cestyll hynafol a threfi Fictoraidd ac Edwardaidd cain.

Mae 50 o ynysoedd hudol mewn moroedd sy’n gartref i forloi, llamhidyddion a phoblogaeth fwyaf Prydain o ddolffiniaid trwyn potel. Neu fe allwch ddilyn yr afonydd i lannau ein llynnoedd a’n cronfeydd dŵr.

Ac mae llond gwlad o weithgareddau i roi cynnig arnynt: hwylio, deifio sgwba, caiacio, barcudfyrddio, arfordiro, rhwyf-fyrddio, rafftio dŵr gwyn, canŵio, rib-ride a syrffio. Fe allwch chi hyd yn oed roi cynnig ar syrffio filltiroedd o’r arfordir ar y don artiffisial berffaith yn Surf Snowdonia.  

Ble bynnag ydych chi yng Nghymru, dydych chi byth fwy nag awr o’r môr. A ble bynnag rydych chi’n aros - boed yn fwthyn gwledig neu’n westy crand - mae traeth anhygoel gerllaw. Felly os ydych chi’n teithio i’r gogledd, i’r de, i’r dwyrain neu i’r gorllewin, gadewch i ni ein tywys chi yno ar y trên.

Yr iaith a’r diwylliant hynaf ym Mhrydain, croeso Cymreig cynnes, a bwyd a diod wedi’i wneud gan bobl frwdfrydig, fedrus... dyma brofiad arfordirol gorau 2018.

Croeso i’n glannau anhygoel. #GwladGwlad
 

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}

Ewch ati i ganfod rhagor o gyrchfannau

Mae Cymru yn cynnig amryw o brofiadau – ewch i grwydro i bob twll a chornel!