Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Arolwg o Fodlonrwydd Cwsmeriaid
  Bob cyfnod, byddwn yn cynnal arolygon boddhad cwsmeriaid i gael adborth gan ein cwsmeriaid am bopeth, o’r profiad o brynu tocynnau, i’r orsaf a’r daith ei hun.
  Rhagor o wybodaeth
 • Arolwg Cwsmer Cudd
  Bob cyfnod, byddwn yn cynnal arolygon siopwr dirgel lle byddwn yn anfon pobl ar deithiau ar draws ein rhwydwaith i gael cipolwg ar bopeth, o’r profiad o brynu tocynnau, i’r profiad gyda Staff TrC a’r daith ei hun.
  Rhagor o wybodaeth
 • Arolwg Teithwyr Rheilffordd Cenedlaethol
  Mae Transport Focus yn ymgynghori â mwy na 50,000 o deithwyr bob blwyddyn i gynhyrchu’r Arolwg Teithwyr Rheilffordd Cenedlaethol (NRPS) – darlun ar draws y rhwydwaith o fodlonrwydd pobl sy’n teithio ar y rheilffyrdd.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Mae gan Gymru lawer i’w gynnig
  Darganfod hyd a lled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Archwiliwch ein Rhwydwaith
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards