Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Gallwch chi fwynhau diodydd a byrbrydau gan ein staff arlwyo ar y trên.

Cewch ddewis o blith diodydd poeth, cacennau, byrbrydau, brechdanau, diodydd meddal neu rywbeth fymryn yn gryfach… Darllenwch ein bwydlenni i gael y prisiau a'r ystod lawn.

Bwydlen brecwast

Bwydlen cinio

Bwydlen fanwerthu

Rhestr win

Awydd paned? Rydyn ni’n falch o weini te PG Tips sydd wedi cael ardystiad llawn gan y Gynghrair Fforestydd Glaw a choffi Masnach Deg Starbucks ar ein trenau.

Talebau bwyd a diod

Dim arian parod i brynu eitemau o’r Troli Bwyd a Diod? Dim problem - mae modd i chi brynu talebau Bwyd a Diod gan yr archwiliwr tocynnau, gan ddefnyddio cerdyn debyd neu gerdyn credyd. Mae’r talebau’n costio £5.00 ac maen nhw'n gadael i chi brynu eitemau sy'n werth hyd at £5.00 oddi ar y troli.

Teithiau dosbarth busnes

Rydyn ni’n cynnig Dosbarth Busnes ar rai gwasanaethau rhwng Caergybi a Chaerdydd. Gallwch chi fwynhau brecwast poeth am ddim ar y gwasanaeth i’r de yn y bore, a phryd nos tri chwrs ar y gwasanaeth i’r gogledd gyda’r nos. Mae ein cogyddion ar y trên yn defnyddio cynnyrch ffres, a llawer ohono’n dod o Gymru. I gwblhau eich pryd nos mae gennym ni hefyd far llawn sy’n cynnwys Champagne, gwirodydd, gwin, cwrw a llawer mwy.

Mae rhagor o wybodaeth am deithiau dosbarth busnes ar gael yma

Rhagor o wybodaeth

  • Mae’r holl fwyd a diod yn dibynnu ar beth sydd ar gael
  • Gall y prisiau a’r amrywiaeth ar y fwydlen newid bob hyn a hyn
  • Mae pob pris yn cynnwys TAW
  • Mae derbynebau TAW ar gael gan y staff arlwyo ar y trên