Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}

 

Defnyddiwch ein hadnodd cynllunio teithiau i gynllunio eich taith, cadarnhau amseroedd trenau a phrisiau a phrynu eich tocynnau

  • Dydyn ni ddim yn codi unrhyw ffioedd archebu felly fe gewch chi’r pris rhataf gyda ni bob tro

  • Ein nod yw codi’r pris isaf posibl arnoch chi

  • Gallwch arbed hyd at 48%* drwy archebu Tocyn Advance cyn diwrnod eich taith

 

*Mae’r ffigwr yn seiliedig ar yr arbediad cyfartalog pan brynir tocyn Advance penodol Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC o gymharu â’r tocyn Unffordd Safonol cyfatebol a brynir ar ddiwrnod y daith. Mae’r arbediad cyfartalog yn seiliedigar 932,317 o deithiau Advance. Mae prisiau Advance yn dibynnu ar y cwota penodedig sydd ar gael ar lwybraudethol. Dilys tan 20 Ebrill 2019.