Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Teithio i Gastell Coch ar y trên

Station Icon
Yr orsaf agosaf: Ffynnon Taf

Location Icon
35 munud o cerdded  - gweld y map

 

Chewch chi ddim castell sy’n fwy hudolus na Chastell Coch.  

Mewn pleidleisiau, mae’r cyhoedd yn dewis Castell Coch fel eu hoff adeilad yng Nghymru dro ar ôl tro. Mae’r castell yn codi uwchlaw coed ffawydd y Fforest Fawr fel golygfa o stori dylwyth teg. Ond dydy’r toeau siâp côn nodweddiadol ddim ond yn rhoi syniad i chi o’r ysblander sydd tu mewn. 
 
Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am Gastell Coch a’i hanes drwy fynd i wefan Cadw.

 

Rydyn ni’n gweithio gyda Cadw i gynnig mynediad i 2 am bris 1 i’w safleoedd hanesyddol. 

Gyda thocyn trên dilys, fe gewch chi ac un person arall 2 docyn mynediad am bris 1 ar yr un diwrnod â’ch taith*, felly beth am gynllunio taith i Gastell Coch a dal y trên i fynd yno? Gallwch fynd i'r castell yn syth o orsaf Ffynnon Taf. Mae’n cymryd tua 35 munud ar droed ac, ar ddiwrnod clir, gallwch chi weld y castell yn sbecian drwy'r coed o’r trên.  
 
*Telerau ac Amodau’n berthnasol.

 • Gweler y telerau ac amodau
   • Cymhwysedd: Mae'r Cynnig yn agored i bob oedolyn 18 oed neu hŷn, ac eithrio gweithwyr yr Hyrwyddwyr a'u cydweithwyr neu eu hasiantau, teuluoedd uniongyrchol cyflogeion o'r fath ac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'r Hyrwyddiad.
   • Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo neu newid yr Hyrwyddiad neu'r Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg cyn i'r cyfnod hyrwyddo ddod i ben. Mae'r cynnig ar gael i unrhyw un sydd wedi teithio ar y trên i unrhyw un o'r 20 o safleoedd Cadw â staff a restrir sydd â thâl mynediad
   • Rhaid i'r tocyn trên fod yn ddilys ar gyfer y diwrnod hwnnw. Gall hyn gynnwys tocynnau tymor dilys, tocynnau dwyffordd, tocynnau dwyffordd agored, tocynnau wythnosol, tocynnau crwydro, carnet/multiflex a thocynnau y tu allan i'r cyfnod brig. Bydd tocynnau ar ffonau symudol a derbynebau hefyd yn cael eu derbyn
   • Bydd tocynnau ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn rhai Trafnidiaeth Cymru hefyd yn cael eu derbyn, ond nid yw'r cynnig yn cynnwys rheilffyrdd treftadaeth na hamdden
   • Bydd y tocyn yn galluogi un unigolyn i gael mynediad am ddim, ac mae angen rhagor o docynnau trên dilys ar gyfer grwpiau dros ddau
   • Ddim yn ddilys ar y cyd ag unrhyw gynnig arall
   • Hyrwyddwr:
    Cadw Llywodraeth Cymru, Plas Caeriw, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ

Ewch ati i ganfod rhagor o gyrchfannau

Mae Cymru yn cynnig amryw o brofiadau – ewch i grwydro i bob twll a chornel!