Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Teithio i Gastell Conwy ar y trên

Station Icon
Yr orsaf agosaf: Conwy

Location Icon
3 munud o cerdded  - gweld y map

 

Gyda’i olygfeydd godidog o’r harbwr, mae’r campwaith 700 oed hwn yn un o’r caerau mwyaf trawiadol yn Ewrop.  

Gallwch brofi Castell Conwy yn ei holl ogoniant drwy ddringo’r grisiau troellog a cherdded yr holl ffordd o amgylch bylchfuriau'r Castell er mwyn ymgolli yn y campwaith canoloesol hwn.   

Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am Gastell Conwy a’i hanes drwy fynd i wefan Cadw

 

Rydyn ni’n gweithio gyda Cadw i gynnig mynediad i 2 am bris 1 i’w safleoedd hanesyddol. 

Gyda thocyn trên dilys, fe gewch chi ac un person arall 2 docyn mynediad am bris 1 ar yr un diwrnod â’ch taith*, felly dyma’r amser perffaith i gynllunio taith ar y trên i Gastell Conwy. Mae’r daith ar y trên o Gyffordd Llandudno yn rhoi cyfle i chi weld y castell yn dod yn nes ar draws y dŵr, felly beth am fwynhau’r daith a chael 2 docyn mynediad am bris 1 hefyd? 

*Telerau ac Amodau’n berthnasol.

 • Gweler y telerau ac amodau
   • Cymhwysedd: Mae'r Cynnig yn agored i bob oedolyn 18 oed neu hŷn, ac eithrio gweithwyr yr Hyrwyddwyr a'u cydweithwyr neu eu hasiantau, teuluoedd uniongyrchol cyflogeion o'r fath ac unrhyw un arall sy'n gysylltiedig â'r Hyrwyddiad.
   • Mae'r Hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo neu newid yr Hyrwyddiad neu'r Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg cyn i'r cyfnod hyrwyddo ddod i ben. Mae'r cynnig ar gael i unrhyw un sydd wedi teithio ar y trên i unrhyw un o'r 20 o safleoedd Cadw â staff a restrir sydd â thâl mynediad
   • Rhaid i'r tocyn trên fod yn ddilys ar gyfer y diwrnod hwnnw. Gall hyn gynnwys tocynnau tymor dilys, tocynnau dwyffordd, tocynnau dwyffordd agored, tocynnau wythnosol, tocynnau crwydro, carnet/multiflex a thocynnau y tu allan i'r cyfnod brig. Bydd tocynnau ar ffonau symudol a derbynebau hefyd yn cael eu derbyn
   • Bydd tocynnau ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn rhai Trafnidiaeth Cymru hefyd yn cael eu derbyn, ond nid yw'r cynnig yn cynnwys rheilffyrdd treftadaeth na hamdden
   • Bydd y tocyn yn galluogi un unigolyn i gael mynediad am ddim, ac mae angen rhagor o docynnau trên dilys ar gyfer grwpiau dros ddau
   • Ddim yn ddilys ar y cyd ag unrhyw gynnig arall
   • Hyrwyddwr:
    Cadw Llywodraeth Cymru, Plas Caeriw, Uned 5/7 Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ

Ewch ati i ganfod rhagor o gyrchfannau

Mae Cymru yn cynnig amryw o brofiadau – ewch i grwydro i bob twll a chornel!