Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Dim mwy o docynnau papur

Rydyn ni’n treialu Cardiau Clyfar ar rai o lwybrau ein rhwydwaith. Dim ond i’r rheini sydd â thocyn tymor wythnosol neu fisol mae’r treial ar gael ar hyn o bryd. Rydyn ni’n bwriadu cyflwyno rhagor o gynnyrch ar gyfer Cardiau Clyfar cyn bo hir

Get a smartcard

Sut mae Cerdyn Clyfar yn gweithio?

 1. 1. Prynu eich Tocyn
  Ar-lein - i ddod yn fuan.

  Os ydych chi wedi prynu eich tocyn ar-lein drwy ein gwefan neu’r ap, dewiswch ‘Cerdyn Clyfar’ fel y dull danfon
  O Beiriant/Swyddfa
  Gallwch brynu tocynnau yn unrhyw un o’n peiriannau gwerthu tocynnau o 1 Ebrill ymlaen, a byddwch yn gallu eu prynu mewn swyddfeydd archebu yn fuan
 2. Llwytho eich Tocynnau
  Ar-lein – i ddod yn fua
  Bydd eich tocyn ar gael i’w lwytho ar eich cerdyn clyfar, a fydd yn rhoi mynediad i’r giât i chi
  O Beiriant/Swyddfa
  Os byddwch yn prynu o un o’n peiriannau tocynnau, cofiwch bod rhaid i chi lwytho eich tocyn er mwyn gallu ei lwytho ar eich cerdyn pan ofynnir i chi wneud hynny. Bydd modd prynu tocynnau o swyddfeydd archebu yn fuan iawn.
 3. Tapio a Mynd
  Mae eich Cerdyn Clyfar yn barod i’w ddefnyddio. Dangoswch eich Cerdyn Clyfar i’r darllenydd wrth y giatiau tocynnau, a’i dapio wrth y giatiau pan fyddwch yn gadael yr orsaf yn eich cyrchfan. Bydd angen i chi ddangos eich cerdyn i gael ei archwilio pan fydd yr archwilydd tocynnau yn dod o gwmpas.

Transport for Wales Smartcard front view

Pam Dewis Cerdyn Clyfar?

Teithio’n Gyflymach - Gwibio drwy’r Orsaf Gallwch brynu eich tocyn yn un o’n peiriannau gwerthu tocynnau a thapio i mewn ac allan mewn gorsafoedd.

Gwydn a dibynadwy - Cewch ffarwelio â thocynnau papur wedi’u difrodi ac oedi wrth y giatiau tocynnau. Mae popeth wedi'i lwytho ar eich Cerdyn Clyfar gwydn.

Tawelwch meddwl - wedi colli eich Cerdyn Clyfar? Rydyn ni yma i chi. Ffoniwch ein tîm ar 0333 3211 202 a byddwn yn anfon cerdyn newydd atoch, a bydd yr holl docynnau nad ydych chi wedi’u defnyddio yn barod i’w llwytho arno.

Treial am ddim – mae Cerdyn Clyfar TrC yn rhad ac am ddim! Ewch i gael un yma

Get a smartcard

 

Adborth

Hoffem glywed eich adborth yn ystod y treial hwn; llenwch y ffurflen yma