Mynd ymlaen i’r prif gynnwys

Ar hyn o bryd, rydym wrthi'n datblygu rhywfaint o nodweddion y wefan hon a fydd yn cynnwys cwcis ychwanegol. Byddwn yn diweddaru'r datganiad hwn o bryd i'w gilydd i sicrhau eich bod yn ymwybodol o'r cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon ac yn gallu gwneud dewisiadau gwybodus. Os oes gennych unrhyw bryderon neu os hoffech gael gwybodaeth ychwanegol am y cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon, cysylltwch â comms@keolis.co.uk

Mae'r wefan hon (www.tfwrail.wales) ("Safle") yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg. Mae rhai o'r ffyrdd y mae'r Safle yn defnyddio cwcis yn cynnwys storio a rheoli dewisiadau defnyddwyr, galluogi cynnwys a chasglu data dadansoddol a lefelau defnydd.

Mae mwy o wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg a sut gallwch chi eu rheoli isod.

Beth yw cwci?

Ffeil fach destun yw cwci sy'n cael ei roi ar eich cyfrifiadur neu ddyfais arall a’i ddefnyddio i adnabod y defnyddiwr neu'r ddyfais ac i gasglu gwybodaeth. Fel arfer, mae cwcis yn cael eu neilltuo i un o bedwar categori, yn dibynnu ar eu swyddogaeth a'u diben: cwcis hollol angenrheidiol, cwcis perfformiad, cwcis swyddogaethol a chwcis at ddibenion marchnata.

Defnyddir cwcis i:

  • fesur sut rydych chi'n defnyddio'r wefan fel y gellir ei diweddaru a'i gwella yn seiliedig ar eich anghenion;
  • cofio’r hysbysiadau rydych wedi'u gweld fel na fyddwn yn eu dangos i chi eto;
  • eich cofio chi wrth i chi newid eich tanysgrifiadau KAO.

01 Cwcis a ddefnyddir ar y Safle

01.01 Tanysgrifio ar e-bost

Rydym yn defnyddio cwci i'ch cofio chi tra byddwch yn newid eich tanysgrifiadau e-bost. Mae'r cwci yn cael ei ddileu pan fyddwch chi'n cau eich porwr.

Enw Pwrpas Dod i Ben
I’W YCHWANEGU    

01.02 Mesur defnydd o wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics (Universal Analytics) i gasglu gwybodaeth ynglŷn â sut rydych chi'n defnyddio'r Safle. Rydym yn gwneud hynny i helpu i sicrhau bod y Safle yn diwallu anghenion ei ddefnyddwyr ac i'n helpu i wneud gwelliannau, er enghraifft gwella'r gwaith o chwilio ar safleoedd.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth ynglŷn â:

  • y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw ar y Safle;
  • pa mor hir rydych chi'n ei dreulio ar bob tudalen;
  • sut wnaethoch chi gyrraedd y Safle;
  • beth rydych chi’n clicio arno wrth ymweld â'r Safle.

Nid ydym yn casglu nac yn storio eich gwybodaeth bersonol (er enghraifft, eich enw neu'ch cyfeiriad) felly ni ellir defnyddio'r wybodaeth hon i nodi pwy ydych chi. Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddi gydag unrhyw drydydd parti.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol:

Enw Pwrpas Dod i Ben
_ga Mae hyn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â www.tfwrail.wales drwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen 2 flynedd
_gid Mae hyn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy'n ymweld â www.tfwrail.wales drwy olrhain os ydych wedi ymweld o'r blaen 24 awr
_gat Caiff ei ddefnyddio i reoli'r gyfradd ceisiadau gwylio 10 munud

Gallwch gael gwybod mwy neu optio allan o cwcis Google Analytics yn: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

01.02.01 Defnyddio JavaScript

Rydym yn mesur faint o’r bobl sy’n ymweld â www.tfwrail.wales sy’n defnyddio JavaScript.

Enw Pwrpas Dod i Ben
JS-Detection Mae hyn yn dweud wrthym os ydych chi'n pori www.tfwrail.wales tra’n defnyddio JavaScript 1 blwyddyn

01.02.03 Gwasanaethau Trafnidiaeth Cymru

Mae ein Safle'n cynnwys dolenni i wefannau trydydd parti sy'n cael eu rhedeg gan wahanol adrannau o Lywodraeth Cymru, er enghraifft, Trafnidiaeth Cymru. Gall y gwefannau hyn osod cwcis ychwanegol ac, os felly, bydd ganddynt eu polisi cwcis eu hunain. Rydym yn eich annog i ddarllen y cwcis a’r polisi preifatrwydd ar unrhyw wefan trydydd parti.

02 Sut gallaf reoli fy cwcis?

Dulliau o reoli’r porwr

Gallwch osod gosodiadau eich porwr i reoli'r ffyrdd y mae eich porwr yn derbyn ac yn storio cwcis, er enghraifft, gallwch osod eich porwr i ddileu, blocio neu ganiatáu cwcis. Os ydych chi'n dewis newid eich gosodiadau, efallai na fydd rhai swyddogaethau a nodweddion yn gweithio fel y'u bwriadwyd ar y gwasanaethau. Mae gosodiadau pob porwr ychydig yn wahanol, felly i reoli cwcis, dylech gyfeirio at y gosodiadau perthnasol o fewn eich porwr.

Ble i gael gwybodaeth ynglŷn â rheoli eich cwcis

03 Gwybodaeth Bellach

Dyma rai adnoddau defnyddiol sy'n rhoi gwybodaeth fanwl am y mathau o gwcis, sut maent yn cael eu defnyddio, a sut gallwch reoli eich dewisiadau cwci:

www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org.

 

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}