Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Does dim angen diflasu!
Rhowch gynnig ar ein gweithgareddau hwyliog.

Cofiwch ddangos yr hyn rydych chi wedi’i greu ar gyfryngau cymdeithasol drwy dagio @tfwrail a defnyddio’r hashnod #CrefftauArYCledrau

Follow Transport for Wales on Twitter Follow Transport for Wales on Instagram Follow Transport for Wales on Facebook Follow Transport for Wales on LinkedIn
 • Dylunio eich trên delfrydol
  Beth fyddai ar eich trên delfrydol chi? Pwll nofio a sleid? Neu gerbyd dim ond i gŵn bach?!
  Rhagor o wybodaeth
 • Posau
  Rhowch eich meddwl ar y posau hyn a rhannu eich atebion gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol
  Rhagor o wybodaeth
 • Taflenni trên i'w lliwio
  Ewch i nôl eich creons, pensiliau neu baent, a gadael i'r Picasso tu mewn i chi gymryd drosodd! 
  Rhagor o wybodaeth