Mynd ymlaen i’r prif gynnwys

Rydyn ni’n cynnig Cynllun Teithio â Chŵn Cymorth mewn partneriaeth ag Assistance Dogs (UK). Nod y cynllun yw codi ymwybyddiaeth o anghenion perchenogion cŵn cymorth ymhlith staff rheilffyrdd a chwsmeriaid.

Mae cŵn cymorth yn cael hyfforddiant dwys i’w paratoi i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. Maen nhw’n cael eu hyfforddi i eistedd wrth draed eu perchennog ac mae angen lle arnyn nhw i eistedd neu i orwedd yn ystod eu taith.

Mae Assistance Dogs (UK) yn cynrychioli wyth elusen gofrestredig: Guide Dogs, Canine Partners, Dog A.I.D, The Seeing Dogs Alliance, Hearing Dogs for Deaf People, Medical Detection Dogs, Support Dogs a Dogs for Good.

Sut mae’n gweithio

Mae’r cynllun yn helpu cŵn cymorth a’u perchenogion i deithio’n gyfforddus ac yn ddiogel ar ein trenau drwy roi ‘ardal bwrpasol’ i’r ci.

Fe gewch chi gerdyn ‘Ci Cymorth Dan y Sedd’ personol sy’n weladwy iawn. Gallwch ailddefnyddio'r cerdyn yma. Mae’n ffitio yn y peth cadw seddi safonol ar ben y sedd wrth ymyl yr un rydych chi’n eistedd ynddi. Mae hyn yn rhoi gwybod i gwsmeriaid fod angen cadw’r sedd, a’r ardal oddi tani, yn wag ar gyfer eich ci.

Os oes angen help arnoch i fynd ar y trên ac oddi arno, neu i ddod o hyd i’ch sedd, gofynnwch i’r archwiliwr tocynnau neu i un o’n staff yn yr orsaf am gymorth.

Assistance Dogs Leaflet in Welsh

Gwneud cais am eich cerdyn

Anfonwch e-bost atom gan roi eich enw a’ch cyfeiriad: Community@tfwrail.waless

Byddwn yn postio eich cerdyn atoch chi o fewn saith diwrnod gwaith. Gallwch ei ddefnyddio ar unrhyw wasanaeth trenau a weithredir gennym.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cynllun, cysylltwch â’n tîm Cysylltiadau Cwsmeriaid ar 03333 211 202 neu anfonwch e-bost i customer.relations@tfwrail.wales.

 

We'll post your card to you within seven working days. You can use it on any train service operated by us.

For any questions about the scheme, contact our Customer Relations team on 03333 211 202 or email Community@tfwrail.wales.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}