Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Tocyn trên a llong ar y cyd ydi RheilHwylio – mae’n berffaith ar gyfer crwydro Iwerddon. Gallwch deithio o unrhyw un o orsafoedd trên Trafnidiaeth Cymru i Gaergybi a dal llong Irish Ferries neu Stenaline o’r fan honno.

Sut i archebu:

  • Gallwch archebu ar-lein;
  • dros y ffôn ar 0333 321 1202 (8am tan 8pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn neu 9am tan 5pm ar ddyddiau Sul); neu
  • yn un o’n swyddfeydd tocynnau

Rhagor o Wybodaeth: