Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Gallwch chi grwydro Cymru ar y trên gyda thocyn Rover neu Ranger.

Cewch deithio faint fynnwch chi am ddiwrnod a gallwch chi ddewis pa ran o’r rhwydwaith rydych chi am ei chrwydro. A does dim angen cynllunio ymlaen llaw. Gallwch chi eu prynu ar y diwrnod o un o’n swyddfeydd tocynnau neu ar y trên.

 

 • Pas Archwilio Cymru
  O gestyll hanesyddol a mynyddoedd dramatig i draethau godidog a theithiau cerdded gwych, mae modd darganfod mwy o Gymru am lai gan ddefnyddio Pas Archwilio Cymru. Mae'n ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru.
  Rhagor o wybodaeth
 • Pas Gogledd a Chanolbarth Cymru
  O gestyll hanesyddol a mynyddoedd dramatig i draethau godidog a theithiau cerdded gwych, mae modd darganfod mwy o Gymru am lai gan ddefnyddio Pas Archwilio Cymru.  Mae'n ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru.
  Rhagor o wybodaeth
 • Pas De Cymru
  O gestyll hanesyddol a mynyddoedd dramatig i draethau godidog a theithiau cerdded gwych, mae modd darganfod mwy o Gymru am lai gan ddefnyddio Pas Archwilio Cymru.  Mae'n ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau yng Nghymru.
  Rhagor o wybodaeth
 • Crwydro Gorllewin Cymru
  Gallwch chi deithio faint fynnwch chi yng Ngorllewin Cymru rhwng Caerfyrddin, Doc Penfro, Aberdaugleddau ac Abergwaun gyda’n tocyn Diwrnod Crwydro Gorllewin Cymru.
  Rhagor o wybodaeth
 • Crwydro Arfordir y Cambrian
  Mwynhewch y golygfeydd ar hyd Arfordir godidog y Cambrian gyda thocyn diwrnod Crwydro’r Cambrian. Gallwch ei ddefnyddio am y diwrnod cyfan o 0914 ymlaen o ddydd Llun i ddydd Gwener neu drwy'r dydd ar benwythnosau (dim gwyliau’r banc) o Bwllheli i Aberystwyth a Machynlleth.
  Rhagor o wybodaeth
 • Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd a Thocyn
  Mentrwch ymhellach gyda’r tocyn Crwydro Caerdydd a’r Cymoedd. Gallwch ei ddefnyddio am y diwrnod cyfan o 0930 ymlaen o ddydd Llun i ddydd Gwener neu drwy'r dydd ar benwythnosau (dim gwyliau’r banc)
  Rhagor o wybodaeth
 • Crwydro'r Brifddinas
  Am £4.60 yn unig, cewch fwynhau teithio di-ben-draw ar yr un diwrnod ar drenau yn ardal Caerdydd a Phenarth, yn ystod cyfnodau tawelach, gyda'n tocyn trên diwrnod, Crwydro'r Brifddinas.  Mae'n fwy hyblyg ac mae'n cynnig gwell gwerth am arian na phrynu tocyn dwyffordd neu wahanol gyfuniadau o docynnau unffordd pan fyddwch chi'n teithio yn ystod cyfnodau tawelach.
  Rhagor o wybodaeth
 • Tocyn Cylch Ffestiniog
  Y Tocyn Cylch ydy eich tocyn ar Reilffordd Ffestiniog o orsafoedd yng Ngogledd Cymru.
  Rhagor o wybodaeth
 • Cylch Calon Cymru
  Mae ein Ranger Cylch Calon Cymru yn caniatáu i chi deithio ar hyd Rheilffordd Calon Cymru ar lwybr cylchol dros 1 neu 2 ddiwrnod.
  Rhagor o wybodaeth
 • Rover Gogledd Cymru
  Mae ein tocynnau Ranger a Rover yn rhoi hyblygrwydd llwyr i chi a dydy Rover Gogledd Cymru yn ddim gwahanol. Gallwch chi ddewis teithio mewn unrhyw ddau neu dri pharth neu’r Cyan. Edrychwch ar y daflen hon am restr o’r cwmnïau bysiau fydd yn derbyn tocyn Rover Gogledd Cymru.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Gallwch weld pa mor brysur mae eich trên yn debygol o fod.
  Er mwyn i chi allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eich taith cyn i chi archebu.
  Rhowch gynnig arni