Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Stadiwm Dinas Caerdydd
Dydd Sul 24 Mawrth 2019 1400

Yr orsaf agosaf: Grangetown

  • Cofiwch gymryd golwg ar eich taith cyn teithio.
  • Bydd trenau yn ardal Caerdydd yn brysurach na’r arfer. Bydd mwy o gapasiti yn cael ei ychwanegu i lwybrau lleol Caerdydd a’r Cymoedd lle bo hynny’n bosib.
  • Nid oes gwasanaethau’n galw yng ngorsaf Parc Ninian ar ddydd Sul, felly defnyddiwch orsaf Grangetown lle byddwn ni’n rheoli’r dorf.
  • O ganlyniad i waith uwchraddio gan Network Rail, bydd gwasanaeth bws yn rhedeg yn lle trenau rhwng Caerdydd ac Abertawe ddydd Sul 24 Mawrth 2019.
  • Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith. Os ydych chi'n mynd i gêm bêldroed Cymru yn erbyn Slofacia, defnyddiwch y gwasanaeth cynharaf posibl i Gaerdydd. Mae Stadiwm Dinas Caerdydd 30 munud ar droed o orsaf Caerdydd Canolog.

Diolch am eich amynedd

Prynu Cyn Tiethio
Prynwch eich tocyn cyn mynd ar y trên

Gan y bydd gorsafoedd lleol yn brysur ar ddiwrnod gêm, prynwch eich tocynnau dwy-ffordd ymlaen llaw er mwyn arbed arian ac amser ar eich taith gartref.

Ap
Beth am roi cynnig ar brynu tocyn ar ein ap symudol

Gallwch hefyd brynu tocynnau ar ein ap symudol. Mae’n gyflym, yn syml ac yn ddiogel i’w ddefnyddio.

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

  • Dim ffioedd archebu
  • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}