Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Gemau Rygbi Rhyngwladol Hydref 2018 Stadiwm Principality, Caerdydd

dechrau am 14:45

Bydd y trenau yn ardal Caerdydd yn brysur drwy’r dydd

 • Os ydych chi’n mynd i un o’r gemau, teithiwch i Gaerdydd cyn gynted ag sy'n bosib
 • Bydd system ciwio ar waith ar ôl y gemau yng ngorsaf Caerdydd Canolog a gorsaf Heol y Frenhines
 • Bydd Swyddog Diogelu Refeniw yn patrolio'r rhwydwaith, gwnewch yn siŵr bod gennych chi docyn teithio dilys cyn mynd ar eich trên.

Ar ôl y gêm, gofynnir i gefnogwyr sy’n teithio adref ar wasanaethau lleol Caerdydd a’r Cymoedd ddefnyddio gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd. Caiff cwsmeriaid ar wasanaethau’r prif reilffyrdd yn cynnwys gwasanaethau Glynebwy a Maesteg ddefnyddio gorsaf Caerdydd Canolog.

Dydd Sadwrn 3 Tachwedd, bydd gwasanaethau lleol Caerdydd a’r Cymoedd yn hynod brysur oherwydd bod digwyddiadau arddangos tân gwyllt wedi’u trefnu o gwmpas y rhwydwaith ac oherwydd bod gan dîm Dinas Caerdydd gêm gartref.
 

Deg Cyngor Doeth ar gyfer teithio i’r gêm:

 • Rhowch ddigon o amser ar gyfer eich siwrnai.
 • Ewch yn ôl i’r orsaf cyn gynted a phosib ar ôl y digwyddiad.
 • Cofiwch y gallwch fod yn ciwio am hyd at naw deg munud am eich trên ond byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda – eich diogelu chi ydi nod y system giwio.
 • Prynwch eich tocyn dychwelyd ymlaen llaw i osgoi rhagor o oedi mewn gorsafoedd. Mae tocyn dychwelyd yn rhatach na dau sengl yn aml!
 • Meddyliwch am y tywydd pan fyddwch yn ciwio (h.y. dewch ag ymbarél a dillad cynnes).
 • Cofiwch fod toiledau dros dro ar gael i deithwyr y tu allan i’r orsaf, ym mhob un o’r tri maes parcio. Hefyd mae toiledau i deithwyr ar bob platfform.
 • Os oes arnoch angen cymorth wrth deithio ar y trên, rhowch wybod i ni ymlaen llaw.
 • Os nad ydych yn mynd i’r digwyddiad, osgowch deithio i ac o orsaf Canol Caerdydd ar y diwrnod hwnnw.
 • Bydd pob trên sydd ar gael allan yn gweithio ond bydd y gwasanaethau’n eithriadol brysur ac efallai y bydd rhaid i chi sefyll am rywfaint o’ch siwrnai, neu’r siwrnai gyfan.
 • Cofiwch nad yw ysmygu (gan gynnwys e-sigarennau) yn cael ei ganiatáu yn unrhyw le yn eiddo Trafnidiaeth Cymru, gan gynnwys ar y trenau ac yn y gorsafoedd.
   

Caerdydd Canolog:

Cardiff Central Queue Map

Heol y Frenhines Caerdydd:

Cardiff Queen Street Queue Map

 

Prynu tocynnau - Dydy’r gwasanaeth hwn ddim ar gael yn Gymraeg eto

 • Dim ffioedd archebu
 • Dim tâl am ddefnyddio cerdyn
{{ copy.labels.originErrorMessage }}
{{ copy.labels.destinationErrorMessage }}
{{ copy.labels.booking_assistance_url }} {{ copy.labels.ba }}