Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Teithio digyswllt
  Dyma sut gallwch chi deithio'n ddigyswllt
  Rhagor o wybodaeth
 • Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel
  Aros adref, arbed bywydau a theithio dim ond os oes rhaid Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yw aros adref, arbed bywydau a theithio dim ond os oes rhaid.  Bydd y cyfyngiadau hyn yn helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws a byddant mewn grym o 18:00 ddydd Gwener 23 Hydref 2020 tan 00:01 ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.
  Rhagor o wybodaeth
 • Ap
  Cynlluniwch eich taith a phrynwch eich tocynnau trên drwy’r ap Mae ap TfW Rail yn rhoi’r diweddaraf i chi pan fyddwch chi ar fynd ac mae’n eich galluogi i archebu tocynnau unrhyw le, unrhyw bryd. Byddwch chi’n gallu: Lawrlwytho ap TfW Rail nawr
  Rhagor o wybodaeth
 • Mynd a Dod i’r Orsaf
  Meysydd parcio
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithio hygyrch
  Teithio hygyrch Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n holl gwsmeriaid. Yma fe gewch chi’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch i gynllunio eich siwrnai, archebu cymorth a chael gwybod am ein cynlluniau i wella hygyrchedd.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Gallwch weld pa mor brysur mae eich trên yn debygol o fod.
  Er mwyn i chi allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eich taith cyn i chi archebu.
  Rhowch gynnig arni