Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Teithio digyswllt
  Dyma sut gallwch chi deithio’n ddigyswllt  Mae ein ap TfW Rail, ein gwefan, ein peiriannau prynu tocynnau a’n Cardiau Clyfar yn blaenoriaethu cynllunio teithiau, prynu tocynnau a theithio’n ddigyswllt. Rydyn ni nawr yn gallu derbyn hyd at £45 drwy daliad digyswllt mewn gorsafoedd ac, os yw ar gael, ar drenau. Yn anffodus, ar hyn o bryd efallai na fydd cyfleusterau prynu tocynnau ar gael ar ein trenau weithiau.  Mae’r canllawiau pwysig diweddaraf am deithio ar gael yma  
  Rhagor o wybodaeth
 • Gyda’n gilydd fe wnawn ni gadw Cymru’n ddiogel
  Hoffem eich sicrhau chi mai diogelwch a llesiant ein holl gwsmeriaid a’n staff yw ein prif flaenoriaeth yn ystod y Coronafeirws (COVID-19) ledled y DU. Felly, rydyn ni’n cysylltu â chi i roi gwybod i chi am y mesurau rydyn ni wedi’u rhoi ar waith i’ch cadw chi’n ddiogel ar ein trenau a rhoi hyblygrwydd i chi o ran eich cynlluniau teithio.
  Rhagor o wybodaeth
 • Rhagfyr 2019 Newidiadau i'r Amserlen
  Symud gyda’r amseroedd
  Rhagor o wybodaeth
 • Ap
  Cynlluniwch eich taith a phrynwch eich tocynnau trên drwy’r ap
  Rhagor o wybodaeth
 • Mynd a Dod i’r Orsaf
  Meysydd parcio
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithio hygyrch
  Teithio hygyrch Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’n holl gwsmeriaid. Yma fe gewch chi’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch i gynllunio eich siwrnai, archebu cymorth a chael gwybod am ein cynlluniau i wella hygyrchedd.
  Rhagor o wybodaeth