Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Teithio digyswllt
  Dyma sut gallwch chi deithio’n ddigyswllt  Mae ein ap TfW Rail, ein gwefan, ein peiriannau prynu tocynnau a’n Cardiau Clyfar yn blaenoriaethu ...
  Rhagor o wybodaeth
 • Ap
  Cynlluniwch eich taith a phrynwch eich tocynnau trên drwy’r ap
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithio’n gyfforddus
  Gall ein trenau fod yn eithaf prysur, yn enwedig yn ystod oriau brig.
  Rhagor o wybodaeth
 • Rhagfyr 2019 Newidiadau i'r Amserlen
  Symud gyda’r amseroedd
  Rhagor o wybodaeth
 • Mynd a Dod i’r Orsaf
  Meysydd parcio
  Rhagor o wybodaeth
 • Teithio hygyrch
  Teithio hygyrch
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Mae gan Gymru lawer i’w gynnig
  Darganfod hyd a lled rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Archwiliwch ein Rhwydwaith
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards