Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Gwaith Peirianyddol
  Dyma wybodaeth awtomataidd gan www.NationalRail.co.uk sydd ond ar gael yn Saesneg ar hyn o bryd. Mae cyfieithiad Cymraeg ar gael ar gais
  Rhagor o wybodaeth
 • Gwiriwr capasiti
  Mae’r wybodaeth uchod ar gyfer gwasanaethau trên uniongyrchol Trafnidiaeth Cymru yn unig. Yn anffodus, ni allwn ddangos gwybodaeth am gapasiti teithwyr gweithredwyr trenau eraill. Ni fydd gwybodaeth ar gael os caiff trenau eu disodli gan fysiau neu os amharir ar y gwasanaethau arferol. Rhaid i chi wisgo gorchudd wyneb ar ein trenau. Gallai canllawiau’r Llywodraeth ar ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus newid. Cofiwch wneud eich gwaith cartref cyn teithio.  
  Rhagor o wybodaeth
 • Newid amseroedd trenau
  Cofiwch y gall amseroedd trenau newid ar fyr rybudd. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf wedi’i llwytho i fyny i’r cynllunwyr teithiau ar-lein ac i’r Ap TfW Rail. Bydd yr wybodaeth hefyd yn ymddangos ar bob sgrin ddigidol mewn gorsafoedd. Chwiliwch am yr wybodaeth ddiweddaraf cyn teithio. Cynllunydd teithiau TrC Ap TfW Rail Sylwch ar yr wybodaeth ar yr amserlen newydd dros dro isod. Rydyn ni wedi cwtogi nifer o wasanaethau ond hefyd wedi cynyddu ambell wasanaeth ar adegau allweddol.
  Rhagor o wybodaeth
 • Hydref 2020
  Yn draddodiadol, mae tymor yr hydref yn achosi problemau gweithredol ar y rhwydwaith rheilffyrdd ledled y DU. Mae Network Rail a Trafnidiaeth Cymru wedi bod yn cydweithio’n agos drwy’r flwyddyn i baratoi a chadw cwsmeriaid i symud yn ystod yr hydref a’r gaeaf hwn.   
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Tocynnau Multiflex
  Yw’r tocyn Unffordd rhataf ar gyfer cannoedd o deithiau rheolaidd
  Dim ond ar gael ar ein Ap
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Dim ffioedd archebu
  Archebwch yn uniongyrchol gyda ni i arbed arian ar eich siwrnai
  TfW Smartcards
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Gallwch weld pa mor brysur mae eich trên yn debygol o fod.
  Er mwyn i chi allu penderfynu ar yr amser gorau ar gyfer eich taith cyn i chi archebu.
  Rhowch gynnig arni