Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Mae ein trenau’n mynd â chi yn syth i feysydd awyr Caerdydd, Birmingham a Manceinion. Gallwch chi adael eich car gartref ac anghofio am dagfeydd traffig a chostau parcio.

Maes Awyr Caerdydd

Mae trenau’n rhedeg o Gaerdydd Canolog i Ben-y-bont ar Ogwr yn uniongyrchol i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd y Rhws:

  • Bob awr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
  • Bob dwy awr ar ddydd Sul

Mae bws gwennol yn cysylltu â'r holl drenau ac yn rhedeg o’r orsaf i derfynfa’r maes awyr. Mae’n cymryd 5-10 munud ac mae’n costio £1.

Maes Awyr Rhyngwladol Birmingham

Rydyn ni’n rhedeg trenau uniongyrchol o ogledd Cymru ac Amwythig i orsaf Birmingham International. Yn ystod y dydd mae tua naw trên yr awr rhwng Birmingham New Street a Birmingham International. Nid yw’r gwasanaethau mor rheolaidd gyda’r nos ac ar benwythnosau.

Maes Awyr Lerpwl

Gallwch gael mynediad i Faes Awyr John Lennon trwy Parcffordd De Lerpwl gyda gwasanaeth bws rheolaeth i'r Maes Awyr
Medrwch brynu tocyn am £2.00 ar y gwasnaeth bws yma, gan ychwanegu 'Plus Bus' wrth brynu tocyn trên gyda ni.