Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Cymerwch gip ar rai o’r digwyddiadau ar hyd ein rhwydwaith yn ystod mis Awst 2019

Mae digwyddiadau gwych yn cael eu cynnal ym mis Gorffennaf, a dyma ddetholiad o ddigwyddiadau y gallwch chi eu cyrraedd ar ein trenau. Cofiwch gymryd cip ar yr adran arbed arian sy’n rhestru ffyrdd a all helpu i leihau’ch costau teithio, fel archebu tocynnau Advance neu deithio mewn grŵp.

The Green Gathering

The Green Gathering

Gŵyl pedwar diwrnod sy’n canolbwyntio ar fywyd effaith isel. Mae’r llwyfannau solar bach yn lle perffaith ar gyfer artistiaid newydd, hen ffefrynnau, beirdd a storïwyr difyr.

Mae pob twll a chornel o’r ŵyl yn fwrlwm o greadigrwydd. Mae yno hefyd gonsurwyr a chyfrinwyr... cwmnïau cydweithredol ac atebion oddi ar y grid... crefftau, permaddiwylliant, tipis, ymgyrchoedd, iachawyr... gweithgareddau i blant ac ardaloedd i’r arddegau... cylch cerrig, ardaloedd meic agored a gweithdai dawns... bariau fforddiadwy a bwyd moesegol.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Eisteddfod Genedlaethol

National Eisteddfod

Gŵyl Gymreig sy’n dathlu iaith a diwylliant Cymru. Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal bob blwyddyn am wyth diwrnod ddechrau Awst. Mae maes canolog yr ŵyl yn lle bywiog sy’n llawn stondinau a siopau, bwyd, cerddoriaeth, celf a chrefft, gwaith dylunio a phensaernïaeth. Cynhelir Eisteddfod 2019 yn Llanrwst, Sir Conwy.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Gŵyl y Dyn Gwyrdd

Greenman

Caiff yr ŵyl wych hon i’r teulu cyfan ei chynnal ar Ystad Glanusk ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a bydd yno gerddoriaeth anhygoel a llawer mwy.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Penwythnos Mawr Ponty

Ponty's Big Weekend

Bydd Parc Ynysangharad, Pontypridd yn croesawu Ocean Colour Scene i berfformio ym Mhenwythnos Mawr Ponty. Ymhlith yr artistiaid eraill mae The Bluetones, Goldie Lookin’ Chain a bandiau newydd o Gymru.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Pride

Pride

Mae Mardi Gras LGBT Caerdydd-Cymru, sy’n masnachu fel Pride Cymru, yn dychwelyd i Lawnt Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd ar gyfer dathliad cydraddoldeb ac amrywiaeth mwyaf Cymru.

Bydd amrywiaeth o adloniant ar gael ynghyd â ffair, marchnad ddiwylliannol gyda chelf a chrefft, digon o fwyd a diod a hwb cymdeithasol, fydd yn cynnig cyngor a chefnogaeth i gymunedau LGBT, eu teuluoedd a’u ffrindiau.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

  • 1 September 2019
    Events in September 2019
    Check out some of the events happening on our network in September 2019