Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Edrychwch ar rai o’r pethau sy’n digwydd ar ein rhwydwaith ym mis Chwefror 2020

Mae digwyddiadau gwych yn cael eu cynnal ym mis Chwefror, a dyma ddetholiad o ddigwyddiadau y gallwch chi eu cyrraedd ar ein trenau. Cofiwch gymryd cip ar yr adran arbed arian sy’n rhestru ffyrdd a all helpu i leihau’ch costau teithio, fel archebu tocynnau Advance neu deithio mewn grŵp.

 

Gŵyl Gomedi Crucywel

Gŵyl Gomedi Crucywel ar y Trên

Bydd Gŵyl Gomedi Crucywel yn cael ei chynnal am y tro cyntaf eleni, ac mae’n falch o groesawu digrifwyr byd-enwog, gan gynnwys Mark Watson, Rich Hall a Zoe Lyons.

Amseroedd a thocynnau trên

 

Gigs at Motorpoint Cardiff

Travel by train to see The 1975 at Cardiff's Motorpoint Arena 23 Feb 2020

Mae llawer o ddigwyddiadau sy’n addas i bawb, gan gynnwys gigiau Kaiser Chiefs, James Blunt a The 1975 a digwyddiadau fel y Snwcer a'r Harlem Globetters

Amseroedd a thocynnau trên

 

Rygbi’r 6 Gwlad

Caerdydd Canolog neu Caerdydd Heol y Frenhines

Dewch i Stadiwm Principality i fwynhau’r awyrgylch unigryw yng nghanol y ddinas. Ar ôl y gêm, ymunwch â’r bobl leol yn un o dafarndai Caerdydd i ddadansoddi'r gêm dros ddiod.

Amseroedd a thocynnau trên

 

Gŵyl Gerddoriaeth Bangor

Bangor Music Festival

Cerddoriaeth newydd – profiadau newydd! Mae’r arlwy eleni yn cynnwys Cerddorfa Liniaduron Abertawe, Richard Craig, Ensemble Fusion Prifysgol Bangor ac Electroacoustic Wales. Gallwch gael rhagor o wybodaeth gan Ŵyl Gerddoriaeth Bango

Amseroedd a thocynnau trên

 

Dydd San Ffolant

Dydd San Ffolant yng Nghymru

Gallwch ddianc rhag yr holl brysurdeb drwy ddod am wyliau clyd i un o’n gwestai, bythynnod, tai gwledig neu gestyll rhamantus ar ddydd San Ffolant. Neu efallai eich bod yn awyddus i gael profiad unigryw yn eich encil moethus, rhamantus eich hun. Os ydych chi’n ymweld am gyfnod byrrach, beth am gael pryd o fwyd a photel o win i’ch cariad yn un o’n bwytai rhamantaidd. Chwiliwch am wyliau rhamantus yng Nghymru.

Amseroedd a thocynnau trên

  • 13 January 2020
    Labordy Trafnidiaeth Cymru: arloesi i ysgogi’r broses o drawsnewid rhwydwaith rheilffyrdd Cymru
    Agorodd “Labordy Trafnidiaeth Cymru” ei drysau mis yma (9 Ionawr). Gwasanaethau Rheilffyrdd TrC, mewn partneriaeth ag Alt Labs sy’n arwain y prosiect hwn, ac mae’n cael ei ariannu’n llawn gan yr awdurdod trafnidiaeth gyhoeddus (TrC).
  • 16 March 2020
    Technoleg newydd i trawsnewid perfformiad rheilffyrdd ar rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
    Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda One Big Circle Ltd i osod camerâu clyfar ar drenau i recordio, dadansoddi a rhoi gwybod yn awtomatig am risgiau llystyfiant ar lwybrau Cymru a’r Gororau..