Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Edrychwch ar rai o’r pethau sy’n digwydd ar ein rhwydwaith ym mis Ebrill 2020

Mae digwyddiadau gwych yn cael eu cynnal ym mis Ebrill, a dyma ddetholiad o ddigwyddiadau y gallwch chi eu cyrraedd ar ein trenau. Cofiwch gymryd cip ar yr adran arbed arian sy’n rhestru ffyrdd a all helpu i leihau’ch costau teithio, fel archebu tocynnau Advance neu deithio mewn grŵp.

 

Sioe Flodau’r Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) – Caerdydd

Gallwch deithio ar y trên i Sioe Flodau’r RHS yng Nghaerdydd – Ebrill 2020

Mae Sioe Flodau’r RHS yn dod i Gaerdydd. Dewch i fwynhau arogl y blodau fydd yn rhoi bywyd i ganol y ddinas y gwanwyn hwn. Cewch weld arddangosfeydd blodau a Gerddi Arddangos, yn ogystal ag arferion garddio gorau’r RHS

Amseroedd a thocynnau trên

 

Marathon ABP Casnewydd Cymru yn ninas Casnewydd

Gallwch deithio ar y trên i Farathon Casnewydd gyda Trafnidiaeth Cymru

Yn dilyn llwyddiant yr ail farathon, bydd digwyddiad Marathon APB Casnewydd Cymru yn dychwelyd ddydd Sul 19 Ebrill 2020.

Bydd y ras yn dechrau ac yn gorffen ar yr ardal fywiog ar lan yr afon yng Nghasnewydd, gan ddilyn llwybr sy’n cynnwys atyniadau eiconig, bywyd gwyllt arfordirol a phentrefi canoloesol llawn cymeriad. Mae hefyd yn gyfle uchel ei broffil i drigolion lleol ac ymwelwyr brofi canol y ddinas ar ei newydd wedd. Mae llwybr marathon cenedlaethol Cymru un cyflym sy’n llawn golygfeydd, a gellid dadlau ei fod gyda’r marathon mwyaf gwastad yn y DU.

Amseroedd a thocynnau trên

 

Wonderwool Wales

Gallwch deithio i ddigwyddiad Wonderwool Wales ar y trên gyda Trafnidiaeth Cymru

Wonderwool Wales yw’r brif ŵyl Gwlân a Ffeibr Naturiol yng Nghymru, sy’n hybu cynhyrchiant gwlân a ffeibr naturiol a sut caiff y rhain eu defnyddio yng Nghymru.

Amseroedd a thocynnau trên

 

Dydd y Farn

Gallwch deithio ar y trên i Ddydd y Farn gyda Trafnidiaeth Cymru

Dydd y Farn VIII, 2020. Dyma’r digwyddiad blynyddol delfrydol i’r rheini sydd wrth eu boddau â rygbi Cymru. Bydd y Gweilch yn herio’r Dreigiau a’r Scarlets yn herio Gleision wrth i’r ddau dîm o’r gorllewin gael cyfle i fod yn dimau cartref am y tro cyntaf ers sefydlu’r digwyddiad wyth mlynedd yn ôl. Mae hwn yn un o uchafbwyntiau’r calendr rygbi.

Amseroedd a thocynnau trên

  • 16 March 2020
    Technoleg newydd i trawsnewid perfformiad rheilffyrdd ar rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
    Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda One Big Circle Ltd i osod camerâu clyfar ar drenau i recordio, dadansoddi a rhoi gwybod yn awtomatig am risgiau llystyfiant ar lwybrau Cymru a’r Gororau..