Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Cymerwch gip ar rai o’r digwyddiadau ar hyd ein rhwydwaith yn ystod mis Gorffennaf 2019

Mae digwyddiadau gwych yn cael eu cynnal ym mis Gorffennaf, a dyma ddetholiad o ddigwyddiadau y gallwch chi eu cyrraedd ar ein trenau. Cofiwch gymryd cip ar yr adran arbed arian sy’n rhestru ffyrdd a all helpu i leihau’ch costau teithio, fel archebu tocynnau Advance neu deithio mewn grŵp.

Eisteddfod Llangollen

Llangollen

Y Llun: Llangollen International Musical Eisteddfod

Wythnos o gerddoriaeth a diwylliant. Gyda dros 4,000 o berfformwyr, mae’r digwyddiad yma’n denu tua 50,000 o bobl i dref fach hardd Llangollen bob blwyddyn ers 1947.

Mae artistiaid eleni yn cynnwys Jools Holland, The Fratellis, The Coral a Gypsy Kings.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Gŵyl Love Trails

Love Trails

Y Llun: Gŵyl Love Trails

Mae gŵyl Love Trails yn disgrifio ei hun fel gŵyl redeg a cherddoriaeth gyntaf y byd. Gyda sgyrsiau, gweithdai, ioga a sawl twba twym ar ben hynny, mae’n un o wyliau mwyaf cyffrous y flwyddyn.

Gallwch ddisgwyl golygfeydd godidog o draethau’r Gŵyr a’r ardal gyfagos.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Gemau Cymru

Gemau CymruMae Gemau Cymru yn ddigwyddiad nodedig dwyieithog i bobl ifanc. Mae’n rhan o galendr chwaraeon Cymru, ac yn gwella llwybr perfformiad ar gyfer campau Olympaidd, Paralympaidd a Gemau’r Gymanwlad.

Bydd yn gyfle i athletwyr ifanc dawnus gystadlu mewn digwyddiad chwaraeon uchel ei broffil, ac i gael blas ar naws pentref athletwyr.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Long Course Weekend Dinbych-y-pysgod

Tenby Long WeekendBob blwyddyn, mae sir Benfro yn croesawu un o’r cystadlaethau triathlon anoddaf yng Nghymru. Mae’r digwyddiad unigryw yma’n dechrau ar y nos Wener, gyda The Wales Swim – ras nofio 2.4 milltir ar Draeth y Gogledd, Dinbych-y-pysgod.

Ddydd Sadwrn, byddan nhw’n troi eu golygon at The Wales Sportive – ras 112 o filltiroedd ar hyd ffyrdd mynyddig cefn gwlad Cymru o flaen torfeydd brwd. I orffen y penwythnos, bydd yr athletwyr yn rhedeg 26.2 milltir wrth gystadlu yn nigwyddiad The Wales Marathon.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Sioe Awyr Cymru

Wales AirshowCyfle i weld golygfeydd anhygoel o’r sioe awyr acrobatig yma ar hyd bae Abertawe, sy’n bum milltir o hyd.

Bydd ffair yno hefyd, a gweithgareddau i blant a phentref milwrol rhyngweithiol i chi eu mwynhau.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Sioe Frenhinol Cymru

Royal Welsh ShowMae Llanfair-ym-Muallt yn llawn bwrlwm bob haf, wrth groesawu’r sioe amaethyddol fwyaf ym Mhrydain.

Prif ddiben y sioe ydy arddangos y goreuon o blith da byw Cymru a’r bwyd a’r diod o safon uchel sy’n cael eu cynhyrchu yng Nghymru, ond mae pob math o weithgareddau yno – gan gynnwys coedwigaeth, garddwriaeth, crefftau, chwaraeon cefn gwlad, Pentref Chwaraeon a rhaglen 12 awr o adloniant cyffrous drwy’r dydd ar bedwar diwrnod y sioe.

  • Rhagor o wybodaeth:Ewch i’r wefan
  • Pryd: 22-25 Gorffennaf
  • Yr orsaf agosaf: Builth Road
  • Mae bysiau gwennol am ddim yn rhedeg rhwng yr orsaf a maes y sioe.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Gŵyl Caws Mawr

The Big CheeseDewch i ailddarganfod yr Ŵyl Caws Mawr! Bydd yr ŵyl ar ei newydd wedd eleni, gyda chynllun newydd a naws newydd i'r ŵyl. Bydd Gwerthwyr Bwyd Stryd yno, Bar Lolfa Byw, TAIR Neuadd Fwyd enfawr ac Arddangosfeydd Coginio Byw.

Bydd gwerthwyr bwyd stryd newydd a chyffrous wedi’u gwasgaru hwnt ac yma ar y safle, gydag arddangosfeydd coginio a blasau anarferol ac ecsotig. Beth bynnag sy’n mynd â’ch bryd – o nwdls i grepes – mae gwledd yn eich aros! Bydd rhywfaint o werthwyr bwyd stryd amgen yno hefyd.

Amseroedd trenau a thocynnau

  • 11 July 2019
    “Gallwn ni adeiladu rheilffordd sydd wir yn gynhwysol ar gyfer Cymru a’r Gororau”
    Mae Dr Robert Gravelle yn dod â chyfoeth o brofiad proffesiynol i’r rôl ac mae’n dweud bod y parodrwydd a’r ymrwymiad ariannol i adeiladu rheilffyrdd a rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus well wedi cael cryn argraff arno.