Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Edrychwch ar rai o’r pethau sy’n digwydd ar ein rhwydwaith ym mis Hydref 2019

Mae digwyddiadau gwych yn cael eu cynnal ym mis Hydref, a dyma ddetholiad o ddigwyddiadau y gallwch chi eu cyrraedd ar ein trenau. Cofiwch gymryd cip ar yr adran arbed arian sy’n rhestru ffyrdd a all helpu i leihau’ch costau teithio, fel archebu tocynnau Advance neu deithio mewn grŵp.

 

Gŵyl Gomedi Aberystwyth

Aberystwyth Comedy Festival

Mae Gŵyl Gomedi Aberystwyth yn cynnwys oddeutu 40 o sioeau annibynnol a gynhelir mewn lleoliadau ger glan y môr yn Aberystwyth. Bydd rhestr gyflawn o berfformwyr yn cael ei chyhoeddi yn nes at yr amser, ond yr oedd sioeau’r llynedd yn cynnwys Rhod Gilbert, Tudor Owen, Suzi Ruffell ac Anna Mann.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Gŵyl Bwyd a Diod Castell-nedd

Neath Food & Drink Festival

Dathliad o gynnyrch lleol ac amgylchedd tref farchnad hanesyddol Castell-nedd. Llawer o bethau’n mynd ymlaen ar gyfer yr teulu cyfan, gan gynnwys arddangosfeydd coginio, gweithgareddau i blant a cherddoriaeth fyw.

Amseroedd trenau a thocynnau

 


Hanner Marathon Caerdydd

Cardiff Half Marathon

Bydd cystadleuwyr yn rhedeg drwy ganol dinas Caerdydd, heibio rhai lleoliadau eiconig, gyda golygfeydd hardd ac adeiladau hanesyddol, gan gychwyn yng Nghastell Caerdydd, mynd heibio Stadiwm Principality, Marina Penarth, cyn croesi Morglawdd Bae Caerdydd cyn gorffen yn agos at neuadd y Ddinas, Caerdydd. 

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Gŵyl Fwyd Casnewydd

Newport Food Festival

Bydd yr ŵyl yn arddangos cynnyrch a busnesau lleol a bydd yn cynnwys arddangosiadau rhad ac am ddim gan gogyddion a dros 70 o stondinau. Bydd yn cynnwys theatr stryd, cerddoriaeth fyw a gweithgareddau gydol y dydd i’r teulu cyfan 

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Sŵn Gŵyl

Swn Festival
Llun: Ffotograffydd Simon Ayre

Mae’r ŵyl gerdd ‘guerrilla’ hon yn defnyddio bron bob lleoliad sydd ar gael yng Nghaerdydd, i arddangos doniau cerddorol crai mewn lleoliadau cartrefol. Mae’n seiliedig i raddau ar SXXW yn Texas, ac wedi’i llunio i ddarganfod y genhedlaeth nesaf o berfformwyr.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Dippy ar Daith

Dippy Banner

Ni fu erioed o’r blaen yn cael ei arddangos i'r cyhoedd y tu allan i’r Amgueddfa Hanes Natur, ac mae Dippy wedi gwneud argraff fawr ar ymwelwyr ers iddo gyrraedd Llundain yn 1905. Mae’r sgerbwd cyflawn fel y caiff ei arddangos yn 21.3 metr o hyd a 4.3 metr o led ac yn 4.17 metr o uchder.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Trên Cwrw Iawn

Real Ale Train

Mae’r Trên Cwrw Iawn ar gychwyn ar Reilffordd Llangollen! Cewch fwynhau detholiad o gwrw go iawn ar drên stêm wrth ryfeddu at amgylchedd hardd y rhan hon o Ogledd Cymru

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Caerdydd

Cardiff International Film Festival

Yn cael ei chynnal yn adeilad hanesyddol y Pierhead ym Mae Caerdydd, mae Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Caerdydd yn denu cystadleuwyr o bob rhan o’r byd. Mae’r ŵyl yn agored i’r cyhoedd, er y gall rhai lleoliadau godi tâl mynediad.

Amseroedd trenau a thocynnau

 


Gwledd Conwy Feast

Conwy Feast

Bydd tref ganoloesol Conwy yn cael ei gweddnewid gan ŵyl penwythnos sy’n cynnwys y dathliad mwyaf o gerddoriaeth, celf a bwyd yng Nghymru. Bydd ochr y cei, y castell a’r strydoedd canoloesol yn llawn i’r ymylon o flasau, synau a golygfeydd.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

  • 17 September 2019
    Dear Customers,
    Dear Customers,
  • 1 November 2019
    Events in November 2019
    Check out some of the events happening on our network in November 2019