Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Edrychwch ar rai o’r pethau sy’n digwydd ar ein rhwydwaith ym mis Mawrth 2020

Mae digwyddiadau gwych yn cael eu cynnal ym mis Mawrth, a dyma ddetholiad o ddigwyddiadau y gallwch chi eu cyrraedd ar ein trenau. Cofiwch gymryd cip ar yr adran arbed arian sy’n rhestru ffyrdd a all helpu i leihau’ch costau teithio, fel archebu tocynnau Advance neu deithio mewn grŵp.

 

Dydd Gŵyl Dewi

Dydd Gŵyl Dewi Hapus

Mae’n Ddydd Gŵyl Dewi, Nawddsant Cymru, ar 1 Mawrth, ond faint ydych chi’n ei wybod amdano? Ewch i Croeso Cymru i weld eu Pum Ffaith am Dewi Sant: Prif ffigwr Oes y Seintiau yng Nghymru.

 

 

Hanner Marathon Ynys Môn

Gallwch deithio ar y trên i Hanner Marathon Ynys Môn gyda Trafnidiaeth Cymru

Marathon hyfryd sy’n rhoi cyfle unigryw i chi groesi Pont Menai heb draffig arni. Mae’n dilyn llwybr yr arfordir ac yn mynd heibio i gastell bygythiol Biwmares cyn mynd yn ôl am y bont. Cyfle da i baratoi ar gyfer marathon Llundain yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Amseroedd a thocynnau trên

 

Gŵyl Gerdded Crughywel

Gallwch deithio i Ŵyl Gerdded Crughywel ar y trên gyda Trafnidiaeth Cymru

Unwaith eto, mae’n amser gwisgo’ch esgidiau cerdded a brasgamu am y bryniau ar gyfer Gŵyl Gerdded Crughywel. Mae'r ŵyl yn ddigwyddiad sydd wedi hen ennill ei blwyf yn y calendr lleol. Mae’n denu cerddwyr o bob cwr o’r wlad, yn ogystal â phobl leol sy’n awyddus i weld y golygfeydd godidog.

Amseroedd a thocynnau trên

 

Rheilffordd yr Wyddfa

​​Rheilffordd yr Wyddfa

Bydd y daith hon sy’n llawn golygfeydd godidog yn ailagor fis Mawrth. Ers 1896, mae ymwelwyr wedi bod yn mynd ar y daith unigryw hon ar y trên i gopa’r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr. Dyma weithgaredd ar gyfer diwrnod allan gwych i chi a’ch teulu yng Ngogledd Cymru.

Amseroedd a thocynnau trên

 

Gemau Cyfeillgar Cymru

Gallwch deithio ar y trên i gêm Cymru yn erbyn UDA gyda Trafnidiaeth Cymru

Bydd tîm Ryan Giggs yn herio Awstria yn Stadiwm Liberty, ac UDA yng Nghaerdydd mewn gemau cyfeillgar fis Mawrth, wrth iddynt barhau i baratoi ar gyfer Ewro 2020

Amseroedd a thocynnau trên

 • 1 February 2020
  Events in February 2020
  Check out some of the events happening on our network in February 2020
 • 16 March 2020
  Technoleg newydd i trawsnewid perfformiad rheilffyrdd ar rhwydwaith Trafnidiaeth Cymru
  Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda One Big Circle Ltd i osod camerâu clyfar ar drenau i recordio, dadansoddi a rhoi gwybod yn awtomatig am risgiau llystyfiant ar lwybrau Cymru a’r Gororau..