Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Cymerwch gip ar rai o’r digwyddiadau ar hyd ein rhwydwaith yn ystod mis Medi 2019

Mae digwyddiadau gwych yn cael eu cynnal ym mis Medi, a dyma ddetholiad o ddigwyddiadau y gallwch chi eu cyrraedd ar ein trenau. Cofiwch gymryd cip ar yr adran arbed arian sy’n rhestru ffyrdd a all helpu i leihau’ch costau teithio, fel archebu tocynnau Advance neu deithio mewn grŵp.

Gladfest

Gladfest

Yr ysgrifenwyr cyfoes gorau, cyfle i lofnodi llyfrau a’r farchnad fwyaf erioed. Crefft am ddim i’r teulu cyfan, bwyd lleol blasus a llawer iawn mwy yn Llyfrgell Gladstone’s, Penarlâg, Sir y Fflint.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

The Good Life Experience

The Good Life Experience

Cafodd The Good Life Experience ei greu gan Cerys Matthews, Steve ‘Abbo’ Abbott a Charlie a Caroline Gladstone, sydd wedi cyfuno cerddoriaeth, llyfrau a bwyd gwych â'r awyr agored. Bydd yn brofiad llawn o hwyl ac antur i'r teulu cyfan.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Abergavenny Food Festival

Abergavenny Food Festival

Dyma un o ddigwyddiadau pwysicaf yn y calendr bwyd yn y DU. Bydd 200 o arddangoswyr o Gymru a thu hwnt yno, Academi fwyd i blant gyda gweithdai ymarferol, rhaglen dreigl o arddangosiadau gan gogyddion gorau’r ardal, a dosbarthiadau meistr, gweithdai, sgyrsiau a chyfle i flasu. Am y tro cyntaf eleni, bydd yr Artisan Kitchen School yn cynnal dosbarthiadau coginio drwy gydol y penwythnos.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Speedway Grand Prix

Speedway Grand Prix

Bydd Stadiwm Principality yng Nghaerdydd yn cynnal Rownd 9 Speedway Grand Prix Prydain. Cewch ddisgwyl cyffro ar feiciau modur wrth i'r cystadleuwyr rasio o gwmpas y trac.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Tenby Arts Festival

Tenby Arts Festival

Dyma’r 28ain ŵyl gelf ac mae’n parhau i gynnig rhaglen ddifyr a chyffrous ddiwedd yr haf yn y dref hon ger y môr yn Sir Benfro, Gorllewin Cymru.

Bydd Côr Meibion Dinbych-y-pysgod, fel yr arfer, yn denu llawer o ymwelwyr i’w cyngerdd arbennig yn yr ŵyl. Bydd sgyrsiau am gerddoriaeth glasurol a jazz, drama, a gweithdai celf yn cyfrannu at wythnos gytbwys a phleserus yn Ninbych-y-pysgod, Sir Benfro fis Medi. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhannu ar y wefan hon wrth i raglen 2019 gael ei chynllunio, felly dewch yn ôl i edrych ar y sioeau a’r actau cyffrous sydd i ddod.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

  • 17 September 2019
    Dear Customers,
    Dear Customers,