Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Edrychwch ar rai o’r pethau sy’n digwydd ar ein rhwydwaith ym mis Tachwedd 2019

Mae digwyddiadau gwych yn cael eu cynnal ym mis Tachwedd, a dyma ddetholiad o ddigwyddiadau y gallwch chi eu cyrraedd ar ein trenau. Cofiwch gymryd cip ar yr adran arbed arian sy’n rhestru ffyrdd a all helpu i leihau’ch costau teithio, fel archebu tocynnau Advance neu deithio mewn grŵp.

 

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

Cardiff Winter Wonderland© Hawlfraint y Goron / Crown Copyright

Mae uchafbwynt Nadolig yn y ddinas - Gŵyl y Gaeaf Caerdydd - yn dychwelyd i lawnt neuadd y ddinas gyda mwy o atyniadau i’r teulu eu mwynhau yn cynnwys llawr sglefrio. Ac eleni, mae’r atyniad yn cynnwys nodwedd newydd i gadw’r sglefrwyr yn sych, sef to clir gyda sêr y nos yn goleuo’r hwyl oddi tano.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Crefftau o waith Llaw

Made By Hand Craft Fair at Cardiff City Hall

Yn y ffair hon o grefftau cyfoes, gallwch gwrdd â 135 o’r crefftwyr gorau yn Neuadd y Ddinas yng nghanol Caerdydd a phrynu ganddynt yn uniongyrchol. Mae gweithdai, arddangosiadau a dosbarthiadau meistri ar gael ar gyfer oedolion a phlant.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru

North Wales Choral Festival

Y digwyddiad corawl mwyaf yng Nghymru gyda phenwythnos o gerddoriaeth gorawl yn cynnwys cystadlaethau, cyngherddau a pherfformiadau cymunedol.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Ffair Nadolig Llandudno

 Llandudno Christmas Fayre

Bydd Ffair Nadolig Llandudno, ar Stryd Madog a Sgwâr y Drindod Llandudno, yn dod â llond gwlad o stondinau anhygoel ynghyd, wedi’u dewis yn benodol oherwydd eu hansawdd a’u hamrywiaeth. Gyda dros 100 o stondinau crefft a 65 o stondinau bwyd, mae’n argoeli i fod yn brofiad siopa heb ei ail; gyda chrefftau artisan nad ydynt ar gael ar y stryd fawr.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Hanner Marathon Conwy

Conwy Half Marathon

Mae’n werth gwthio i flaen y ras hon gan fod Runners World wedi’i chynnwys yn un o’i bum ras hanner marathon â’r golygfeydd gorau yn y DU. Mwynhewch olygfeydd godidog fel Castell Conwy, Ynys Môn ac Ynys Seiriol.

Amseroedd trenau a thocynnau

 

Parêd Nadolig Abertawe

Swansea Christmas Parade

Bydd y parêd Nadolig hwn yn llawn ceir sioe hudolus, addurniadau Nadolig enfawr ac wrth gwrs bydd Siôn Corn a’i sled yno hefyd. Penllanw’r noson fydd rhoi’r Goleuadau Nadolig ymlaen.

  • 17 September 2019
    Dear Customers,
    Dear Customers,
  • 4 November 2019
    One Year In
    Dear Customers,