Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more
 • Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
  Wedi sylwi. Wedi sôn. Wedi setlo.
  Rhagor o wybodaeth
 • Croesfannau rheilffordd
  Mae croesfannau rheilffordd ar gael mewn lleoliadau gwahanol ar draws y rheilffordd lle mae angen i ffyrdd a llwybrau troed groesi’r cledrau. Maen nhw’n helpu cerddwyr, traffig ar y ffyrdd ac anifeiliaid i groesi’n ddiogel.
  Rhagor o wybodaeth
 • Is-ddeddfau Rheilffyrdd
  Mae’r Is-ddeddfau Rheilffyrdd yn helpu i’ch cadw’n ddiogel ar y rheilffordd.
  Rhagor o wybodaeth

Oeddech chi’n gwybod?

 • Oeddech chi’n gwybod?
  Trafnidiaeth Cymru
  Trafnidiaeth Cymru ydy eich gweithredwr trenau newydd
  Rhagor o wybodaeth
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Map o'r Llwybr
  Mae ein map o’r llwybr yn dangos ble mae ein gwasanaethau yn rhedeg ar draws ein rhwydwaith.
  Explore our network
 • Oeddech chi’n gwybod?
  Ap Tocynnau Trafnidiaeth Cymru
  Y ffordd hawdd o gynllunio teithiau a chael y tocynnau rhataf
  Get train times and tickets