Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Cafodd Trafnidiaeth Cymru ei sefydlu er mwyn ‘Cadw Cymru i Symud’ drwy ddarparu cyngor arbenigol, gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid a buddsoddiad wedi’i dargedu mewn seilwaith trafnidiaeth modern. Byddwn yn darparu rhwydwaith trafnidiaeth y bydd Cymru gyfan yn falch ohono.

Bydd hon yn daith drawsnewidiol – i bobl, i lefydd, i Gymru.