Mynd ymlaen i’r prif gynnwys
Read more

Cymru v Lloegr

 • Dydd Sadwrn 17 Awst 
 • Dechrau am 1415
 • Bydd gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd yn cau am 1615.
 • Er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd, bydd system giwio ar waith yng ngorsaf Caerdydd Canolog ar ôl y gêm. 

Prynwch eich tocyn cyn mynd ar y trên

Gan y bydd gorsafoedd lleol yn brysur ar ddiwrnod gêm, prynwch eich tocynnau dwy-ffordd ymlaen llaw er mwyn arbed arian ac amser ar eich taith gartref.

Beth am roi cynnig ar brynu tocyn ar ein ap symudol

Gallwch hefyd brynu tocynnau ar ein ap symudol. Mae’n gyflym, yn syml ac yn ddiogel i’w ddefnyddio. Chwiliwch am TfWRail yn eich siop apiau.

 

Cyngor Doeth ar gyfer teithio i’r gêm

 • Rhowch ddigon o amser ar gyfer eich siwrnai.
 • Ewch yn ôl i’r orsaf cyn gynted a phosib ar ôl y digwyddiad.
 • Cofiwch y gallwch fod yn ciwio am hyd at naw deg munud am eich trên ond byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda – eich diogelu chi ydi nod y system giwio.
 • Prynwch eich tocyn dychwelyd ymlaen llaw i osgoi rhagor o oedi mewn gorsafoedd. Mae tocyn dychwelyd yn rhatach na dau sengl yn aml!
 • Meddyliwch am y tywydd pan fyddwch yn ciwio (h.y. dewch ag ymbarél a dillad cynnes).
 • Cofiwch fod toiledau dros dro ar gael i deithwyr y tu allan i’r orsaf, ym mhob un o’r tri maes parcio. Hefyd mae toiledau i deithwyr ar bob platfform.
 • Os oes arnoch angen cymorth wrth deithio ar y trên, rhowch wybod i ni ymlaen llaw.
 • Os nad ydych yn mynd i’r digwyddiad, osgowch deithio i ac o orsaf Canol Caerdydd ar y diwrnod hwnnw.
 • Bydd pob trên sydd ar gael allan yn gweithio ond bydd y gwasanaethau’n eithriadol brysur ac efallai y bydd rhaid i chi sefyll am rywfaint o’ch siwrnai, neu’r siwrnai gyfan.
 • Cofiwch nad yw ysmygu (gan gynnwys e-sigarennau) yn cael ei ganiatáu yn unrhyw le yn eiddo Trafnidiaeth Cymru, gan gynnwys ar y trenau ac yn y gorsafoedd.